Logg inn

Men er det godt norsk? Anglisismer og falske venner

Som journalist må du forholde deg til kilder på ulike språk, ikke minst engelsk. I en presset hverdag kan oversettelsesjobben av og til gå litt vel fort, og vi blir mer preget av kildeteksten enn vi burde være. Så hva bør vi være på vakt mot for å unngå å bli smittet av kildene?

Tidspunkt: onsdag 2. mars kl. 09.00-11.30

Hvor: digitalt kurs direkte via plattformen Zoom

Antall deltakere: 20

Kurset er gratis for personer omfattet av MBL-Stup og Fri-Stup. Det kreves ingen ansiennitet i ordningen og kursdeltakelse gir ingen karantene.

Noen ganger kan det gå riktig galt, som den gangen en NTB-journalist skrev om svensken som hadde blitt tråkket i hel av en flokk med tiur … I den svenske kildeteksten stod det nemlig om “tjur”, som betyr okse, ikke tiur!

På dette kurset går vi gjennom typiske eksempler på smitte og påvirkning fra både engelsk og andre språk, og vi ser på noen vanlige feil som skjer som følge av såkalte falske venner – altså ord som lyder likt på ulike språk, men som har forskjellig betydning.

På kurset lærer du mer om

       hva en anglisisme er

       hva en falsk venn er (i språk!)

       vanlige feller i overgangen fra engelsk til norsk

       typiske feller i overgangen fra andre språk til norsk

       hvordan vi normerer utenlandske ord innenfor offisiell norsk rettskriving

       hvordan vi skriver utenlandske egennavn på norsk

       lydnær vs. “tradisjonell” normering på norsk

       enkle oversettelsesprinsipper – hvordan bør vi gå fram

       Google Translate og andre hjelpemidler

Læringmål
Etter kurset skal du kjenne til typiske feller i overgangen fra særlig engelsk til norsk og hva anglisismer og falske venner er.

Målgruppe for kurset
Målgruppa for kurset er journalister og andre som skriver mye på egen hånd, eller som leser gjennom og retter andres tekster.

Kursholder
Michelle Uller er språkkonsulent og kursholder i NTB Arkitekst. Hun har en mastergrad i retorikk og språklig kommunikasjon, og hun har undervist i norsk på universitetsnivå i Polen i flere år. Michelle har ni års erfaring med undervisning, språk og formidling. 

Har du ytterligere spørsmål om kurset, kontakt Janne Nermo i MBL/Stup.

Deltakerliste

Dahl, Nils Johan (Budstikka)
Helene, Tønnessen (Aftenposten)
Berg, Cecilie Louise (Frilanser)
Ånstad, Anne (NTB )
Voll, Bjørn Ivar (NTB )
Olsen, Daniel (NTB )
Haabeth, Nina (NTB )
Fredriksen, Ann (NTB )