Logg inn

Tysk II

De som vil lære seg enda bedre tysk får nå sjansen. STUP har besluttet å gi et tilbud om påbyggingskurs i tysk høsten 2008.

Kurset bygger på fullført STUP-kurs ved Goethe i Berlin, eller tilsvarende kompetanse i språket. Det er Goethe i Berlin som legger opp også dette tilbudet i samarbeid med IJ. Selve kurset i Berlin går over to uker, og vil ha som hovedmål å drille deltakerne i å bruke tysk som arbeidsspråk i en journalistisk sammenheng. Det betyr at vi kommer til å kjøre en intensiv språkperiode i startfasen, og så gradvis gå mer over til å bruke tysk for eksempel i intervju-situasjoner, telefonsamtaler, møter med kilder, pressekonferanser, kontakt og avtaler etc. Vi vil forsøke å forberede deltakerne på de situasjoner de kan komme opp i som journalister fra Norge på jobb i Tyskland, slik at de er bedre forberedt den dagen det virkelig skjer.

Kurset forutsetter at deltakerne har en viss forkunnskap i språket. Enten gjennom STUPs 3 ukers kurs i tysk i Berlin, som tilsvarer 40 timers undervisning pr. uke, eller at man gjennom andre kurstilbud har skaffet seg tilsvarende kompetanse. Som for alle STUPs påbyggingskurs er det en obligatorisk prøve etter oppholdet i Berlin. Den avlegges i samarbeid med Goethe i Oslo, som vil lage en test basert på det undervisningsopplegg vi har hatt i Berlin. Utgifter til testen dekkes av STUP.
Betingelser: Obligatorisk test etter kursslutt 

Målgruppe:

Kurset bygger på fullført STUP-kurs ved Goethe i Berlin, eller tilsvarende kompetanse i språket.


STUP dekker alle utgifter i forbindelse med kurset.

DELTAKERE ER TATT UT

Deltakerliste:
Ebne, Henrik V. - Forbrukerrapporten
Førde, Thomas - Stavanger Aftenblad
Gimmestad, Johnny - Aftenposten
Haugen, Eli Johanne - Hamar Arbeiderblad
Hoel, Per Anders - Avisen Vårt Land AS
Høiness, Helle - Norsk Telegrambyrå
Pedersen, Hege Kristin Fosser - Foreldre & Barn/Hjemmet Mortensen
Pettersen, Jørn - Verdens Gang
Skar, Sissel Beate - Norsk Husflid
Spence, Thomas - Aftenposten
Stokke, Anne - Gudbrandsdølen  Dagningen
Stokke, Dagrun - Nordhordland
Vestvik, Einar - Haugesunds Avis

Deltakerliste

Haugen, Eli Johanne (Hamar Arbeiderblad)
Stokke, Dagrun (Nordhordland)
Gimmestad, Johnny (Aftenposten)
Spence, Thomas
Stokke, Anne
Vestvik, Einar
Høiness, Helle
Førde, Thomas
Pettersen, Jørn
Hoel, Per Anders