Logg inn

Datagraving med NICAR 2023 og Data-SKUP

Bli med Stup til verdens største konferanse i datagraving – NICAR 2023. Men før det varmer vi opp med første samling på Data-SKUP 22. oktober 2022.

Dato: 22. oktober 2022 (Data-SKUP i Oslo) og 24. februar-6. mars 2023 (NICAR 2023 i USA)
Sted: Oslo, Washington D.C. og Nashville
Kursleder: John Bones
Antall plasser: 10

Søknadsfrist: 1. september 2022. Husk å skrive i begrunnelsen for søknaden hvorfor det er interessant og relevant for deg å være med på Data-SKUP og NICAR 2023.

Du må være omfattet av Stup-ordningen for å kunne delta på studieturen (MBL-Stup eller Fri-Stup). Stups ansiennitets- og karanteneregler gjelder for studieturen, og deltakelse gir tre års karantenetid i ordningen.

I åtte år har Stup arrangert kurs i forbindelse med NICAR-konferansen i USA. Vi bygger på erfaringene som er gjort siden 2014, og det innebærer individuell veiledning, bedriftsbesøk og lunsjmøter med ledende personer i amerikansk, undersøkende datajournalistikk.

Dagskonferansen Data-SKUP legges inn som første samling, og deltagelsen her er selvfølgelig også gratis. Målet, foruten å delta på spennende og lærerike kurs, er å samle gruppen, etablere nettverk, samt tilegne kunnskap og erfaring som gjør deg virkelig forberedt til NICAR. En stor del av sesjonene på Data-SKUP gir praktisk undervisning i bruk av ulike verktøyer.

Programmet er under utvikling.

Om NICAR

Vi deltar på kurs med noen av de beste amerikanske gravejournalistene. Opplegget er tilrettelagt for journalister som vil lære om datajournalistikk, og kurset og konferansen passer både for drevne datajournalister og journalister som i utgangspunktet har begrensede kunnskaper om emnet.

Kursleder er John Bones, daglig leder i SKUP. Han har deltatt på 18 tidligere NICAR- konferanser og fem IRE-konferanser, siden 2010 også som foredragsholder og kjenner miljøet godt. Han har ledet disse kursene fra 2014 til 2022 og har ellers forelest på Global Investigative Journalism Conference og ulike internasjonale konferanser flere ganger. Han var også ansvarlig for kursene i datajournalistikk på Global-konferansen på Lillehammer i 2015.

Bedriftsbesøk/lunsjmøter/reiserute:

Vi reiser først til Washington D.C., der det er planlagt besøk hos The Washington Post, Associated Press, National Public Radio, The Wall Street Journal, ESPN og Center for Public Integrity.

I Nashville har vi avtale om å besøke undersøkende avdeling i TV-kanalen WSMV.

Før NICAR-konferansen starter i Nashville, vil det bli gjort en systematisk gjennomgang av programmet, slik at hver enkelt deltager kan finne de kursene som passer best. Det vil også bli et møte med IRE-ledelsen som gir råd om hvordan deltagerne best kan dra nytte av det store kurstilbudet.

Under konferansen blir det hver dag lunsjmøter med ledende personer innen amerikansk datajournalistikk. Under bedriftsbesøkene og lunsjmøtene har deltakerne en unik mulighet til å knytte kontakt med toneangivende, undersøkende datajournalister fra noen av de største mediene i USA.

Endelig program vil komme på plass senere.

Praktisk informasjon om Data-SKUP blir sendt ut til deltagerne. 

Har du ytterligere spørsmål om kurset, kontakt Janne Nermo i MBL/Stup.

 

Deltakerliste

Ytreberg, Rune (Dagens Næringsliv)
Geir, Molnes (Faktisk.no AS)
Akerbæk, Eva (Faktisk.no AS)
Røssland, Ole Martin (Bergensavisen)
Bentzrud, Connie (Fædrelandsvennen)
Meling, Eirik Nordal (Sunnmørsposten)
Barazesh, Sevda (Avisa Oslo)
Åsebø, Synnøve (VG)
Christiansen, Anders (VG)