Logg inn

Lakseskatt for journalister

Tidspunkt: Onsdag 14. desember fra kl. 09.00 - 14.30 (med 1,5 time pause innimellom).

Kursledere: Karen Helene Ulltveit-Moe, professor ved økonomisk institutt, Universitetet i Oslo og Simen Sætre, forfatter og journalist.

Målgruppe:  
Journalister, mellomledere og redaktører som har havbruk, slakterier og leverandørindustri i sitt dekningsområde.

Du må være omfattet av Stup-ordningen for å kunne delta på kurset (MBL-Stup eller Fri-Stup). Det stilles ikke krav til ansiennitet og deltakelse gir ingen karantene i ordningen.

En av de største interessekampene på lenge utspiller seg i kyst-Norge etter at regjeringen varslet at den vil ha en grunnrenteskatt på havbruk fra januar 2023. Oppdrettsselskapene og lokalsamfunnene som berøres reagerer sterkt.

Hva er egentlig grunnrente? Hva ligger bak forslaget om å skattlegge dem som bruker fellesskapets ressurser til næringsvirksomhet? Hva er egentlig annerledes i forhold til skattleggingen av olje- og gassutvinning og vannkraftproduksjon? 

Bli med på et digitalt verksted som løfter din journalistiske dekning. Næringen er til stede langs nesten hele kysten og sysselsetter mange av dine lesere.
Ingen forkunnskaper er nødvendig. 

Verkstedet ledes av økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe ved Universitet i Oslo. Hun ledet utvalget som utredet grunnrenteskatten. Hun forklarer skatten spesielt for journalister, hvordan den vil slå inn og hvordan de store overskuddene i næringen vil bli omfordelt. Skatten antas å gi mellom 3,6 og 3,8 milliarder kroner i årlige skatteinntekter. Inntektene skal fordeles likt mellom stat og kommuner. Hun vil peke på interessante konsekvenser som det er grunn til å følge med på journalistisk. Rike muligheter til å stille spørsmål underveis. 

Journalist og forfatter Simen Sætre har fulgt laksenæringen tett og gav ut boka "Den nye fisken" sammen med Kjetil Østli. Der peker de på at oppdrettsnæringen ser ut til å ha en grunnleggende mistillit til staten, selv om de har vokst seg store innenfor statlige konsesjonsordninger. Forfatterne har undersøkt årsakene til at næringen ser ut til å ha lykkes i lobbyarbeidet. 
Sætre bruker dette som bakteppe for hva man som journalist bør være observant på, hvilke spor som er verdt å undersøke, samt hvordan man skaper saker som informerer og opplyser egne lesere.
 
Program:

Kl. 09.00 - 11.00: Lakseskatt for dummies ved Karen Helene Ulltveit-Moe 
Q&A 

Pause

Kl. 12.30 - 14.30: Slik ser du havbruksnæringen i kortene ved Simen Sætre 
Q&A 

Har du ytterligere spørsmål om kurset, kontakt Janne Nermo i MBL/Stup.

Foto: Pixabay

Deltakerliste

Angelo, Erlend (LO Media)
Skarland, Tine (Aftenposten)
Karianne Laagstein, Halvorsen (iTromsø)
Hatlo, Madeleine (Dagbladet)
Einar Lohne, Bjøru (Dagsavisen)
Sandvik, Kjersti (Fiskeribladet Fiskaren)
Guldberg, Thor-Ivar (Vesterålen Online AS)
Sunde, Kjell Åsmund (Nynorsk Pressekontor)
Harald, Skotheim (Sunnmørsposten)
Bjerve, Gunnhild Hokholt (NTB )