Logg inn

Titteltimen

Overskriften er en viktig del av en tekst, og det som ofte avgjør om leseren velger å lese resten av teksten. En tittel kan trigge eller informere, noen titler gjør begge deler. Hva kjennetegner en god tittel? Og hvordan bør du tenke for å skrive titler som fungerer godt?

Tid: 28.mars - 09.00 - 10.00

Varighet: 1 time

I løpet av én effektiv time får du lære, vurdere og diskutere hva som gjør en tittel god, og hvordan du kan skrive titler som skaper de riktige forventingene hos leserne. Kurset tar utgangspunkt i eksempler fra ulike redaksjoner.  

Du lærer mer om

  • hva som kjennetegner gode titler
  • hvilken reaksjon tittelen skal trigge
  • hvordan vi skriver gode titler

Etter kurset skal du kjenne til hva som gjør en tittel god, og vite hvordan du kan skrive gode titler.

Målgruppa for kurset er journalister og andre som skriver mye på egen hånd, eller som leser gjennom og retter andres tekster.

Kursleder er Hege Berg Løkken, språkkonsulent og kursholder hos NTB. 

Du må være omfattet av Stup-ordningen (MBL-Stup eller Fri-Stup) for å kunne delta på dette seminaret. Det stilles ikke krav til ansiennitet, og deltakelse gir ingen karantene i ordningen.