Logg inn

Klarspråk – skriv så alle forstår

Du har sikkert hørt om klarspråk – men hva er det egentlig, og hvorfor kan det være nyttig for en journalist å kunne skrive klarspråk? På dette kurset blir du kjent med de viktigste klarspråksprinsippene, og du lærer hva som skal til for at en tekst skal være forståelig for så mange ulike lesere som mulig.

Tid: 26.september - 09.00 - 11.00

Varighet: 2 timer

Det er særlig i offentlig sektor at klarspråk er blitt et fenomen, der virksomheter som Skatteetaten og Arbeidstilsynet har gode erfaringer med å bruke prinsippene for å sørge for at tekstene gjør jobben. Prinsippene er likevel overførbare til all slags skriving, og en journalist har også nytte av å kjenne til prinsippene.

På kurset lærer du mer om

  • hva klarspråk er, og hvorfor det er viktig
  • hvordan vi kan lage leservennlige tekster ved hjelp av gode strukturelle grep
  • hvordan vi tilpasser tekster til ulike lesere
  • hvordan du kan kombinere presisjon og forståelighet på setnings- og ordnivå
    noen sentrale skrive- og tegnsettingsregler

Etter kurset skal du kjenne til de viktigste klarspråksprinsippene og kunne anvende dem i egen skriving.

Målgruppa for kurset er journalister og andre som skriver mye på egen hånd, eller som leser gjennom og retter andres tekster.

Kursleder er Hege Berg Løkken, språkkonsulent og kursholder hos NTB. 

Du må være omfattet av Stup-ordningen (MBL-Stup eller Fri-Stup) for å kunne delta på dette seminaret. Det stilles ikke krav til ansiennitet, og deltakelse gir ingen karantene i ordningen.