Logg inn

Få kontroll på komma

Er du blant dem som har sluttet å bruke komma, eller som setter komma litt mer tilfeldig enn du skulle ønske? Har du lyst til å få kontroll på komma en gang for alle?

Tid: 23. august - 09.00 - 11.30

Varighet: 2, 5 timer

Komma er et irriterende, lite tegn som skaper hodebry for mange. Er det egentlig så viktig, og hvorfor skal det stå komma her, men ikke der? På dette kurset lærer du det overordnede systemet for kommabruk på norsk, og du lærer de aller viktigste kommareglene. Du får masse tid til øving på kurset, og du får anledning til å sende inn kommanøtter før kurset.

På kurset lærer du mer om

  • de mest sentrale kommareglene
  • forskjellen på valgfritt pausekomma og grammatisk nødvendig komma
  • den aller enkleste måten å bruke komma på
  • grammatikken som kan hjelpe deg til å forstå kommareglene når du ikke skal sette komma (selv om det kan friste)
  • hvorfor komma er lite, men viktig

Etter kurset skal du være trygg på kommareglene og være i stand til å skrive tekster med riktig bruk av komma.

Målgruppa for kurset er journalister og andre som skriver mye på egen hånd, eller som leser gjennom og retter andres tekster.

Kursholder Vidar Lynghammar hos NTB Arkitekst har jobbet med kommunikasjon og godt språk i 20 år.

Du må være omfattet av Stup-ordningen (MBL-Stup eller Fri-Stup) for å kunne delta på dette kurset. Det stilles ikke krav til ansiennitet, og deltakelse gir ingen karantene i ordningen.