Logg inn

NICAR 2024 - Bli med på verdens største konferanse i datagraving

Bli med Stup til verdens største konferanse i datagraving – NICAR 2024. Men før det varmer vi opp med første samling på Data-SKUP 2023.

Studieturen starter altså med Data-SKUP i Oslo 21. oktober 2023, og fortsetter 1.-10. mars 2024 med NICAR 2024 i USA.

Siden 2014 har Stup arrangert kurs i forbindelse med NICAR-konferansen i USA. Vi bygger på erfaringene som er gjort siden da, og det innebærer individuell veiledning, bedriftsbesøk og lunsjmøter med ledende personer i amerikansk, undersøkende datajournalistikk.

Dagskonferansen Data-SKUP legges inn som første samling, og deltagelsen her er selvfølgelig også gratis. Målet, foruten å delta på spennende og lærerike kurs, er å samle gruppen, etablere nettverk, samt tilegne seg kunnskap og erfaring som gjør deg virkelig forberedt til NICAR. En stor del av sesjonene på Data-SKUP gir praktisk undervisning i bruk av ulike verktøyer.

Om NICAR


Vi deltar på kurs med noen av de beste amerikanske gravejournalistene. Opplegget er tilrettelagt for journalister som vil lære om datajournalistikk, og kurset og konferansen passer både for drevne datajournalister og journalister som i utgangspunktet har begrensede kunnskaper om emnet.

Kursleder er John Bones, daglig leder i SKUP. Han har deltatt på 19 tidligere NICAR- konferanser og seks IRE-konferanser, siden 2010 flere ganger som foredragsholder og kjenner miljøet godt. Han har ledet disse kursene fra 2014 til 2023 og har ellers forelest på Global Investigative Journalism Conference og ulike internasjonale konferanser flere ganger. Han var også ansvarlig for kursene i datajournalistikk på Global-konferansen på Lillehammer i 2015.

Bedriftsbesøk/lunsjmøter/reiserute:

Vi reiser først til Washington D.C., der det er planlagt besøk hos The Washington Post, Associated Press, ICIJ, The Wall Street Journal, ESPN, Center for Public Integrity og Pulizer Center.

I Baltimore skal vi besøke The Baltimore Banner.

Før NICAR-konferansen starter i Baltimore, vil det bli gjort en systematisk gjennomgang av programmet, slik at hver enkelt deltager kan finne de kursene som passer best. Det vil også bli et møte med IRE-ledelsen som gir råd om hvordan deltagerne best kan dra nytte av det store kurstilbudet.

Under konferansen blir det hver dag lunsjmøter med ledende personer innen amerikansk datajournalistikk. Under bedriftsbesøkene og lunsjmøtene har deltakerne en unik mulighet til å knytte kontakt med toneangivende, undersøkende datajournalister fra noen av de største mediene i USA.

Praktisk informasjon:

Endelig program vil komme på plass senere, og praktisk informasjon om Dataskup vil bli sendt ut til deltakerne. Antall kursplasser: 10

Har du ytterligere spørsmål om kurset, kontakt Oda Mo Eikefet i MBL/Stup.
Du må være omfattet av Stup-ordningen for å kunne delta på studieturen (MBL-Stup eller Fri-Stup). Stups ansiennitets- og karanteneregler gjelder for studieturen, og deltakelse gir tre års karantenetid i ordningen.

Deltakerliste

Anders, Totland (Bygdanytt)
Steen Hansen, Birthe (Dagsavisen)
Lillebø, Inger Anne (Avisa Nordland)
Flaa, Jørund (Agderposten)
Roksvåg, Silje Bratland (Agderposten)
Furuly, Jan Gunnar (Aftenposten)
Johnsen, Christer Solbakk (Adresseavisen)
Kjærnli, Emelie (Adresseavisen)
Rasmussen, Espen (Adresseavisen)
Eystein, Røssum (Bergens Tidende)