Logg inn

Hospitere hos Faktisk.no? (Kurset er avlyst!)

Er du datajournalist og kan tenke deg å hospitere hos Faktisk.no? Stup finansierer vikar for deg i fire måneder, slik at du får studiepermisjon for å lære mer om hvordan grave dypt i store datamaterialer for slik å avdekke feilinformasjon.

Tidspunkt: 1. november 2023 til 29. februar 2024. (Lengde og oppstart kan tilpasses hospitanten og redaksjonen).
Søknadsfrist: 24. september.

Hva lærer du?
Hospiteringen skal gi grundig innføring i hvordan koding og programmering kan kobles sammen med faktasjekk, og slik gjøre den hospiterende i stand til å bruke data for å jobbe fram journalistikk der kildekritikk står sentralt for å avdekke feilinformasjon.

Etter endt periode skal hospitanten kunne grave dypt i og benytte store, komplekse datamaterialer for å overvåke, identifisere og faktasjekke relevante påstander i samfunnsdebatten. I denne kompetansebyggingen inngår også det å presentere funnene på engasjerende og forståelige måter.

Faktisk.no står foran betydelig nybrottsarbeid tilknyttet automatisk verifisering av bildemateriale, analyse av lyd og video og automatisk faktasjekking, ikke minst med tanke på hva AI kan komme til å bety for fremtidig produksjon av tekst og bilder. Det forventes at hospitanten i løpet av oppholdet blir en bidragsyter i denne redaksjonelle utviklingen. Det vil i den forbindelse bli lagt betydelig vekt på samarbeid rundt det å utforske nye verktøy og teknologier.

I tillegg til å jobbe rent journalistisk i redaksjonen, vil hospitanten kunne få presentasjons- og formidlingsoppdrag.

Hvem kan søke?
Hospitantordningen er beregnet på ansatte i bedrifter som inngår i Stup-ordningen, og som driver redaksjonell research, formidling, utvikling eller visualisering. Datajournalisten som søker bør selv ha grunnleggende ferdigheter som Faktisk.no-redaksjonen har nytte av. Kunnskapsutveksling er nøkkelordet, der det også er forventet at kandidaten bidrar til å heve den redaksjonelle kvaliteten.

Hvor? 
Hospitanten inngår som del av staben i Faktisk.no og rapporterer til ansvarlig redaktør i den aktuelle perioden. Det innebærer normalt dagtidsarbeid med fri helger og helligdager, med mindre ekstraordinære omstendigheter taler for en annen ordning.

Hva består opplegget av?
Hospiteringen består av kombinasjonen kurs og praksis under veiledning i redaksjonen.

Målsetninger:
Etter fullført periode skal hospitanten være i stand til å bruke den nye kompetansen for å utvikle egen redaksjons journalistikk, inkludert det å ha fokus på faktasjekk og verifisering. Det er også sentralt at hospitanten deler den nye kunnskapen og formidler metodikken videre.

Mer om hospiteringsperioden:

Under hospiteringsperioden har du studiepermisjon med lønn. Du mottar da normal lønn fra din arbeidsgiver og opprettholder dine rettigheter hos arbeidsgiver. Stup gir din arbeidsgiver vikarstøtte, slik at redaksjonen kan hente inn en vikar i ditt studiefravær. Stup dekker vikarstøtte og reisestipend på inntil 200 000.

Søknad om hospiteringsplass må leveres i samarbeid med din leder. Det betyr at din redaktør må sende Stup en e-post, og bekrefte søknaden din.
Stups regler for ansiennitet og karantene gjelder for tildeling av hospitantplass.

Har du spørsmål, ta kontakt med kursansvarlig Oda Mo Eikefet.