Logg inn

Sikkerhetskurs for journalister (Kurset er avlyst!)

Foto: Helene Skjeggestad

Skal du på oppdrag i krigs- eller konfliktområder de nærmeste månedene? Da kan du forberede deg ved å delta på et av sikkerhetskursene som arrangeres denne høsten. Også denne gangen er det danske Guardian Security & Risk Management som står for den praktiske gjennomføring av tredagerskurset som er fra 7.-9. november på Garder kurs- og konferansesenter ved Gardermoen.  

Kurs er rettet inn mot journalister som skal jobbe i krigs- og konfliktsoner. Det tilfredsstiller de internasjonale kravene til Hostile Environment Awareness Training (HEAT-kurs). Det går over tre lange og intense dager, med en kombinasjon av forelesninger, kursing og praktiske øvelser i hvordan man tar vare på seg selv og kolleger i en krisesituasjon, både når det gjelder sikkerhet og førstehjelp.

Du finner mer informasjon om kurset på Guardians hjemmeside

Husk å skrive i begrunnelsen for søknaden din hvorfor du er motivert for å delta på dette kurset, og på hvilken måte det er relevant for deg i hverdagen. 
 
Du må være omfattet av Stup-ordningen (MBL-Stup) for å kunne delta på kurset, og Stup ansiennitets- og karanteneregler gjelder for turen. Deltakelse gir ett års karantene i ordningen (du kan fortsatt delta på dagskurs og webinarer mens du er i karantene). 
 
Har du ytterligere spørsmål om kurset, kontakt Oda Mo Eikefet i MBL/Stup.