Logg inn

Spansk II

Lær spansk enda bedre!

STUP tilbyr tidligere deltakere på språkkurs i spansk muligheten til oppfølgingskurs høsten 2008. Forutsetningen er at man avlegger en såkalt ELC-eksamen (tidligere ICC-eksamen) etterpå. ELC-eksamen - The European Language Certificates - er tilknyttet Europarådets språkprosjekt med felles eksamensnivåer i praktisk språkbruk. I Norge er det Folkeuniversitetet som har enerett på ELC-eksamener i tysk, fransk, spansk, italiensk og russisk.

Høsten 2008 arrangeres det et tre ukers kurs i Guatemala. Kurset er åpent for tidligere deltakere, eller for andre som har et visst nivå i spansk. Etter tre ukers intense studier i Guatemala, arrangeres det eksamen i Norge i samarbeid med Folkeuniversitetet. Eksamenen er på nivå 2, eller mellomnivå. Bestått eksamen tilsier at man har tilstrekkelige språkferdigheter til å fungere i arbeidslivet. Nivået man må være på før oppfølgingskurset beskrives på følgende måte: Jeg kan forstå vanlige ord og uttrykk om personlige forhold og hverdagslige emner. Jeg kan beskrive meg selv og min familie, min utdanning, mitt arbeid og mine boforhold. Jeg kan kommunisere om kjente emner, men kan ikke nok til å holde en lang samtale i gang.

Nivået man må være på for å klare eksamen, beskrives slik: Jeg forstår innholdet i klar tale, enten i direkte tale eller på radio/TV. Jeg klarer meg i de fleste situasjoner i land der språket snakkes. I samtaler kan jeg snakke spontant om emner som interesserer meg, eller om dagligdagse emner. Jeg kan beskrive erfaringer og hendelser, for eksempel hendelsesforløpet i en bok eller film. Jeg kan forklare og begrunne mine meninger og planer.
Vi tar forbehold om endringer av datoer. 

Målgruppe:
Alle som tidligere har deltatt på STUPs grunnkurs i spansk språk

STUP dekker alle utgiftene i frobindelse med kurset.

DELTAKERE ER TATT UT

Deltakerliste: 
Bløndal, Gunnar - Dagens Næringsliv
Grotnes, Christian - NRK Nyheter Marienlyst
Haabeth, Nina - Norsk Telegrambyrå
Haakaas, Einar - Aftenposten
Johnsen, Heidi Anne - Aftenposten
Lindstad, Merete - Frilanser
Lunde, Ådne - Bergens Tidende
Nesje, Anna - Norsk Telegrambyrå
Risholm, Toril - Stavanger Aftenblad
Taranrød, Jan Bjørn - Varden
Thoresen, Jan - Dagbladet

Deltakerliste

Johnsen, Heidi Anne (Aftenposten)
Thoresen, Jan (klikk.no)
Haakaas, Einar (Aftenposten)
Lunde, Ådne
Bløndal, Gunnar
Larsen, Ingunn (Drammens Tidende)
Haabeth, Nina
Nesje, Anna
Risholm, Toril (Stavanger Aftenblad)
Taranrød, Jan Bjørn