Logg inn

Lær deg KI for journalistisk bruk

Illustrasjon: Dalle-3

Tidspunkter: 

8. april – Digital oppstartsdag
23. mai – Fysisk samlingsdag
15. august – Digital samlingsdag
21. november – Digital avslutningsdag
Antall deltakere: Inntil 15 stk. Man må være omfattet av MBL-Stup eller FRI-Stup for å delta.
Du må være omfattet av Stup-ordningen (MBL-Stup eller Fri-Stup) for å kunne delta på dette kurset. Deltagelse gir to års karantene i Stup-ordningen. 


Hvordan påvirker kunstig intelligens journalistikken nå og framover? Hva bør vi kunne, og hvor bør vi trekke grensene for utnyttelse av KI-generert innhold.

I dette kurset over tre digitale, og én fysisk samling, skal vi sammen jobbe praktisk med KI fra et begynnerperspektiv, og gradvis øke kompetansen. I tillegg til å bruke språkmodellen ChatGPT og andre relevante verktøy for å se hvordan de kan utnyttes til det beste for journalistikken, kommer vi også til å sette søkelyset på utfordringer og etiske spørsmål rundt bruken.

De digitale samlingene går over tre timer, mens den fysiske samlingen legges opp som et dagskurs. I tillegg må du påregne en del tid til oppgaveløsning og hjemmoppgaver underveis i kursløpet.

Slik ser vi for oss temaene for samlingene (kan endres underveis):

Samling 1 (digitalt): Grunnleggende om KI, viktige begreper, etiske utfordringer, eksempler på god og dårlig bruk av KI i mediebransjen og vi kommer i gang med formulering av prompter (instruksjoner). 3 timer

Samling 2 (fysisk dagskurs): Prompting Masterclass. Vi går dypere inn i hva som avgjør om instruksjonene dine blir vellykket eller ikke. Hva er de viktigste forskjellene og likhetene mellom de mest brukte GPT’ene. Hvilke andre verktøy egner seg til research med mer. Denne dagen blir det mye praktisk jobbing, og vi avslutter med en felles middag.

Samling 3 (digitalt): Vi beveger oss inn i dataanalyse og visualiseringer ved hjelp av KI-baserte verktøy. Andre aktuelle tema er hvordan vi genererer bilder, lyd – og kanskje også enkel koding, med hjelp av egnede verktøy.

Samling 4 (digitalt): Nå skal vi bygge våre egne verktøy med GPT og andre tjenester. Disse verktøyene kan integreres i egen arbeidsflyt i redaksjonen i etterkant.

Målgruppe: Journalister, redaktører, klubbledere, ledere og mellomledere i magasin- og fagpressen.


Kursledere:  
Henrik Vold har bakgrunn som journalist innen ulike områder som kultur, vitenskap, helse og gravesaker, og har jobbet for ledende norske mediebedrifter som Nettavisen, ABC Nyheter og NRK. I tillegg til å jobbe som journalist, har Vold også hatt utviklingsroller i NRK Sport og vaktsjef-, prosjektleder- og lederstillinger, som i NRK Kompetanse med ansvar for nettopplæringen i hele NRK. Han har særlig kompetanse innen verifisering/faktasjekk, KI for redaksjoner, samt hjelp til digitalisering og effektiv redaksjonell produksjon.

Ståle de Lange Kofoed er fagmedarbeider ved Institutt for Journalistikk, og har tidligere arbeidet blant annet i VG, TV2 og NTB. Han har organisert og gjennomført en rekke studieturer til b.la New York, Toronto og London for ansatte i magasin- og fagpresse. Ståle har fullført en ettårig masterenhet i innovasjon og nyskaping ved BI, og underviser i hvordan mediebedrifter kan lykkes med nyskaping og utnyttelse av ny teknologi.

Har du ytterlige spørsmål om kurset, kontakt Hilde Ljøkelsøy i MBL/Stup.

Deltakerliste

Olsen, Lars Richard (iHarstad)
Wannebo, Håvard (Østlands-Posten)
Valberg, Ingvil (Lofotposten)
Johansen, Dag Otter (Budstikka)
Tone, Aalborg (Aller Media)
Westerveld, June (Nordstrands Blad)
Rajah, Jathushiga Bridget (LO Media)
Græsvold, Åslaug (Telen)
Larsen, Håkon Mosvold (NTB )
Viggen, Eirik Dahl (LO Media)
Helseth, Marte (Dagbladet)
Zahl-Pettersen, Elias Kristian (Dagbladet)
Moen, Jørn H (Dagbladet)
Bjørnson Jacobsen, Harald (TV2)
Aronsen, Anniken (Dagbladet)