Logg inn

Sikkerhetskurs for journalister

Foto: Helene Skjeggestad

Skal du på oppdrag i krigs- eller konfliktområder de nærmeste månedene? Da kan du forberede deg ved å delta på et av sikkerhetskursene som arrangeres denne våren. Kurset arrangeres av danske Guardian Security & Risk Management. De står for den praktiske gjennomføring av tredagerskurset som er fra 20.-22. mars på Gardermoen.


Kurs er rettet inn mot journalister som skal jobbe i krigs- og konfliktsoner. Det tilfredsstiller de internasjonale kravene til Hostile Environment Awareness Training (HEAT-kurs). Det går over tre lange og intense dager, med en kombinasjon av forelesninger, kursing og praktiske øvelser i hvordan man tar vare på seg selv og kolleger i en krisesituasjon, både når det gjelder sikkerhet og førstehjelp.

Du finner mer informasjon om kurset på Guardians hjemmeside.

Husk å skrive i begrunnelsen for søknaden din hvorfor du er motivert for å delta på dette kurset, og på hvilken måte det er relevant for deg i hverdagen. 

Du må være omfattet av Stup-ordningen (MBL-Stup eller Fri-stup) for å kunne delta på kurset, og Stup ansiennitets- og karanteneregler gjelder. Deltakelse gir ett års karantene i ordningen (du kan fortsatt delta på dagskurs og webinarer mens du er i karantene).
Stup dekker kun kursplass.

Har du ytterligere spørsmål om kurset, kontakt Hilde Ljøkelsøy i MBL/Stup.

Deltakerliste

Jåma, Naina Helén (Frilanser)
Charlotte, Skomsøy (Frilanser)
Brekke, Anja Ariel Tørnes (VG)
Bløndal, Thomas (Mediehuset Nettavisen AS)
Nodland, Sondre Andreas Wedøe (Dagbladet)