Logg inn

Slik avdekker du hvitvasking

Formålet med hvitvasking er å få kriminelle utbytter inn i den lovlige økonomien, slik at midlene ser ut som om de er skaffet på lovlig måte. I tillegg skjules utbyttets opprinnelse. Dette er et komplisert felt for journalister, men gjennom dette webinaret får du grunnleggende kunnskap om hvitvasking.

Dato: 04.09.2024 - 10.00-12.00
Søknadsfrist: 02.08.2024
Kursholder: Malene Tellnes Rasmussen, advokatfullmektig i PwC. 
Ansvarlig: Asbjørn Leirvåg, reportasjeleder i SUJO.  
Kursavgift: Gratis! 
Åpent for: MBL-stup og Fri-stup
Deltagelse på kurset gir ingen karantene i stup-ordningen. 

Webinar 
To timer. Ubegrenset antall deltakere. Krever ingen forhåndskunnskaper. 

Målgruppe 
Journalister som dekker samfunn, krim og økonomi. Reportasjeledere og redaktører som ønsker større innsikt i feltet.  

Innhold 
I ytterste konsekvens bidrar hvitvasking til finansiering av terror. Både forsettlig og uaktsom hvitvasking er straffbart. Forsettet behøver ikke omfatte hvilken konkret straffbar handling utbyttet stammer fra, eller hva slags type straffbar handling det er tale om, men det må utelukkes av midlene har lovlig opprinnelse. Utbytte fra straffbar handling kan for eksempel være penger fra narkotikahandel, menneskesmugling og våpensmugling, ransutbytte, underslag, skatteunndragelse, bedrageri, misbruk av selskapsformer, innsidehandel eller korrupsjon. 

Kursleder går gjennom hva som regnes som hvitvasking, lovverk og belyser eksempler på hvitvasking. 

  • Tilsyn, bøter, medieomtale. Hvem som må følge regelverket. Nasjonal og global regulering.
  • Hvitvaskingsarbeid i praksis.
  • Reelle rettighetshavere.
  • Undersøkelse og rapportering. Avsløringsforbudet. Risikoene.
  • Fremhevede bransjer og hvitvaskingsscenarioer. 
For økt læringsutbytte oppfordres du til å jobbe videre med case. Enten alene eller som gruppebesvarelse. Innsendte besvarelser får tilbakemelding fra kursholder.   Kursholder 
Malene Tellnes Rasmussen. Advokatfullmektig i PwC. 
Vert er Asbjørn Leirvåg, reportasjeleder i SUJO.