Logg inn

Pengesluk eller verdens filantrop (Kurset er avlyst!)


Sett i forhold til folketall er Norge en av verdens superdonorer til en rekke internasjonale organisasjoner. En stor del av det norske bidraget kanaliseres gjennom store internasjonale institusjoner slik som FN, Verdensbanken og Det Internasjonale Pengefondet (IMF).
Mye godt stoff kan skjule seg i disse store summene, men det krever kunnskap om institusjonene for å få ut riktig informasjon. I løpet av kurset i New York og Washington skal vi se på Norges rolle og våre bidrag til disse organisasjonene. Er Norge en verdens filantrop som uselvisk bidrar med store ressurser, eller er det andre motiver som ligger bak våre bidrag? Er FN systemet bare positivt eller er det et dårlig skjult byråkratisk pengesluk.
Har Verdensbanken og IMF en fornyet fremtid etter finanskrisen? Målet er å gi historisk og praktisk kunnskap om de forskjellige institusjonene, samt nye perspektiver på hvordan disse organisasjonene oppfattes utenfor Norge.
Kurset skal gi norske journalister praktisk og grunnlegende teoretisk kunnskap til å jobbe opp mot de store internasjonale organisasjonene innen FN systemet (blant annet i New York) og institusjoner slik som Verdensbanken og IMF (og andre i Washington). Kurset vil gi best utbytte for deltagere som jobber med, eller ønsker å jobbe med saker i forhold til FN systemet og de internasjonale finansinstitusjonene, og som ønsker å bli bedre kjent med organisasjonene i New York og Washington, DC.


Kursdato:
Eksakte datoer for gjennomføring av kurset er ikke fastsatt.

Kursleder: Ole Morten Orset   oorset@msn.com