Logg inn

Godt nyhetsspråk

Trenger du oppfrisking og inspirasjon til å skrive godt norsk? I samarbeid med NTB arrangerer Stup norskkurs i fem byer over hele landet i januar 2010. Behovet for et presist språk har økt i takt med framveksten av nye medier med høyt produksjonstempo. På dagskurs i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo får du tips om korrekt, presis og effektiv språkbruk i en travel hverdag. Kurset er særlig egnet for den travle nyhetsreporteren som må forholde seg til stramme tidsfrister og høye krav til et presist språk. Kurset egner seg også for videoreportere, redigerere og redaksjonelle ledere. Som en del av kurset gjennomfører deltakerne NTBs språktest.

Kursledere er Rune Wikstøl (rune.wikstol@ntb.no) og Lars Aarønæs.

Kursene gjennomføres i januar 2010.

Foreløpige datoer:
Tromsø: 12. januar
Trondheim:  14. januar
Bergen:  19. januar
Stavanger: 21. januar
Oslo: 26. januar