Logg inn

Slik endrer eller utsetter du stipendet

Har du ikke fått plass på det studiet du har fått stipend til eller du av andre grunner må endre eller utsette studiet?
 
I utgangspunktet har du fått stipendet til bruk i løpet av et år. Hvis de datoene du har oppgitt i søknaden din må endres, send oss en e-post.

Dersom du endrer studiested eller opplegg vil vi ha en e-post i forkant. 

Dersom du slutter i jobben din vil vi også ha beskjed. Stipendet er for etter- og videreutdanning innen bransjen. 

Mislighold av betingelser

Dersom Stup ikke mottar tilfredsstillende rapport og regnskap, vil Stup kreve stipendet tilbakebetalt. Stup vil i et slikt tilfelle beholde de resterende 20% av stipendet til dekning av arbeidsgiveravgift. Stup er også forpliktet til å innberette ikke tilbakebetalte beløp som inntekt for stipendiaten. Stipendmottakeren må i så tilfelle selv overfor skattemyndighetene dokumentere at dette ikke har vært inntekt.