Logg inn

Prosjektstipend - kortere studier

Du søker Prosjektstipend hvis du skal gjennomføre et enkelt prosjekt - et kurs, en workshop e.l. Prosjektene kan ha en varighet på inntil 4 uker (du kan eventuelt kombinere med ferie og således forlenge prosjektet). 

Stup-stipend utløser rett til fri med lønn under prosjektet så fremt bedriftsmessige hensyn ikke er til hinder for det (Journalistavtalen §39.5). Det er viktig at du avklarer med din overordnede at du søker Stup-stipend og tidspunktet for når prosjektet ditt skal gjennomføres. 

Husk at din arbeidsgiver kan søke Stup om vikarstøtte for de ukene du er borte.   

Dersom du får innvilget prosjektstipendet, utbetaler Stup 80 prosent av beløpet med en gang, og de siste 20 prosentene når du har levert prosjektregnskap og lagt ut prosjektrapport på Stups nettsider.

Noe du lurer på? Ta kontakt med Ingrid Grimstad på telefon 22 20 11 10 eller send oss en e-post.