Logg inn

Startkurs på Institutt for journalistikk /Høgskulen i Volda

Beskriv prosjektet ditt.

Etter å ha jobbet 22 år i pressen som fotograf uten formell journalistutdanning var IJs tilbud om etterutdanning gjennom Start-kurs en svært kjærkommen mulighet for faglig påfyll.

Hva gjør dette relevant for deg?

Som deltager på IJs 42. Startkurs fikk jeg gjennom fire ukessamlinger i Fredrikstad ny og nyttig kunnskap innenfor faget journalistikk. Forelesninger med svært kompetente og erfarne fagpersoner ga meg ny og viktig kunnskap og innsikt i faget. Presseetikk, pressejus, offentlighetsloven, visuell presentasjon og journalistiske abeidsmetoder var noen av områdene kurset omhandlet. Gjennom forelesninger og undervisning der vi hele tiden fikk delta aktivt gjennom diskusjon og praktisk oppgaveløsning, har jeg virkelig fått styrket min faglige kompetanse på nær sagt alle de tidligere nevnte områdene. Jeg vil allikevel spesielt nevne presseetikk og journalistiske verktøy/arbeidsmetoder som spesielt nyttige. En fjær i hatten er det selvsagt at man etter fullført kurs får muligheten til å gå opp til eksamen (i regi av Høgskulen i Volda og IJ). Bestått eksamen gir 30 studiepoeng.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Jeg har kun positive erfaringer fra kurset. Særlig nyttig er hva jeg har lært om pressejus og presseetikk.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Jeg vil anbefale alle som føler behov for en grundig innføring i det journalistiske faget å søke dette kurset.