Logg inn

Siste skrik innen databasert journalistikk

Representanter fra The New York Times, Al Jazeera, CNN og en rekke andre ledende medier delte velvillig sin kunnskap om datajournalistikk.
Representanter fra The New York Times, Al Jazeera, CNN og en rekke andre ledende medier delte velvillig sin kunnskap om datajournalistikk.
  • Representanter fra The New York Times, Al Jazeera, CNN og en rekke andre ledende medier delte velvillig sin kunnskap om datajournalistikk.
  • Atlanta er hjembyen til Coca Cola, og kalles Coke city.
  • Utsikt fra 35. etasje på hotellet Mariott Marquis i downtown Atlanta, hvos konferansen Nicar2015 fant sted.

Beskriv prosjektet ditt.

Ideen bak deltakelsen var å utvide tankesettet og skaffe bedre innsikt i hvilke muligheter som finnes for digitale journalister. Hensikten var å tilegne meg mer kunnskap om innhenting, bearbeiding og presentasjon av data. Mobilen tar innpå desktop, og internasjonalt er det flere publikasjoner som har flest lesere på mobil. Av denne grunn var det blant annet viktig for meg å tilegne meg kunnskap om presentasjon av data som fungerer minst like bra på mobile plattformer.

Hva gjør dette relevant for deg?

Jeg jobber som næringslivsjournalist i Bergensavisen og Vest24.no. For meg var det særs nyttig å få mye inspirasjon og masse tips om spesifikke, nyttige verktøy for databasert journalistikk fra noen av de mest offensive utviklerne og digitale journalistene på kloden.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Et tettpakket program med parallelle sesjoner gjorde det tidvis vanskelig å velge (luksusproblem), men teaserne i programmet var som regel treffende for hva vi hadde i vente og noen populære sesjoner ble gjennomført flere ganger. Enkelte speakers brukte vel mye tid på sær-amerikanske forhold som hadde liten eller ingen overføringsverdi for journalister fra andre nasjoner.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Skaff deg oversikt over hele programmet, forsøke å sortere og bestemme deg for enkelte felt du vil fordype deg i fremfor å velge litt av alt.

Studiested: http://ire.org/conferences/nicar2015/