Logg inn

Språkkurs i Frankrike

Jeg og alle mine klassekamerater sammen med hovedlæreren vår ( i rosa skjorte).
Jeg og alle mine klassekamerater sammen med hovedlæreren vår ( i rosa skjorte).
  • Jeg og alle mine klassekamerater sammen med hovedlæreren vår ( i rosa skjorte).
  • Utsikten fra instituttet.
  • Beviset jeg fikk etter å ha gjennomført kurset.

Beskriv prosjektet ditt.

Et 4-ukers kurs, der det ble lagt hovedvekt på å utvikle studentenes ferdigheter i fransk dagligtale. Vi fikk ikke lov til å snakke noe annet språk enn fransk når vi var oss på skolens område eller med på skolens utflukter.

Etter en skriftlig og muntlig test den første dagen, ble vi plassert på et av 7 ulike nivåer, utfra hva vi kunne av fransk fra før. Den siste kursdagen gjennomgikk vi samme testen. På den måten fikk vi et godt mål på hvor stor framgang vi hadde gjort under kurset. I min klasse var vi 8 elever, og et så lite antall gjorde at alle ble bra involvert i timene. Vi ble gjort kjent med de viktigste og mest brukte strukturene i det franske språket, og ble drillet i fransk grammatikk. Alt tilpasset det nivået i undervisningen vi var plassert på.

Vi hadde 1 time i språklaboratoriet hver dag. Og vi hadde hver dag en seanse med "praktisk fransk", der vi lærte ord, uttrykk og setninger som ble brukt i de vanligste situasjonene i dagliglivet, og i politikk, økonomi og ulike typer sosialt samvær, for å nevne noen eksempler.

I løpet av de to første ukene av kurset måtte alle fremføre et 20 – 30 minutter langt "foredrag", en "exposé, om et selvvalgt emne. De to siste ukene hadde vi debatter om 8 ulike emner vi hadde plukket ut i fellesskap. Det språklige både i foredragene og i debattene ble i etterkant gjennomgått og korrigert av læreren. Vi hadde også hver dag hjemme-oppgaver, som ble gjennomgått på skolen dagen etter.

Skolen arrangerte tilstelninger og utflukter som det var frivillig å være med på. Det ble, for eksempel, vist fransk film en kveld hver uke, og vi var på felles-besøk på lokale restauranter, museer, og i et par idylliske landsbyer. Og hele tiden ble vi enten fortalt ting på fransk eller vi måtte snakke fransk oss imellom.

 

Hva gjør dette relevant for deg?

Jeg har studert fransk for mange, mange år siden, men ikke praktisert det, så jeg har glemt mye. Derfor var det viktig for meg å få en oppfriskning av språket. Som journalist i NRK-Sporten opplever jeg fra tid til annen behov for å kunne forstå og også oversette fransk, og av og til for å kunne intervjue på fransk.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Jeg var veldig fornøyd med kurset. Det var profesjonelt lagt opp, og alt var godt organisert både når det gjaldt undervisningen og innlosjeringen. Helt fra min første henvendelse til instituttet fikk jeg raske og gode tilbakemeldinger og relevant og nyttig informasjon.

Lærerne var hyggelige, engasjerte og inspirerende. Og de la stor vekt på å inkludere elevene i undervisningen. Kurset var morsomt, men krevende. Og det ble forventet full oppmerksomhet, konsentrasjon og punktlighet av elevene gjennom hele skoledagen, som varte fra kl. 08.15 til kl. 16.45 de fem første dagene i uka. Tiden inkluderte to måltider, som også nesten kunne regnes for skoletid, siden vi måtte snakke frank hele tiden, og det satt en lærer ved hvert av 8-mannsbordene under lunchen.

Instituttet lå vakkert til i en hage i høyden i en svært sjarmerende liten by. Og med flott utsikt.  

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Dette kurset og dette stedet er absolutt å anbefale hvis man er skikkelig motivert for å lære basis-fransk eller for å forbedre de franskkunnskapene man allerede har. Og det faglige utbyttet er svært bra. Men for den som venter seg en 4-ukers "ferie" i vakre omgivelser på den franske riviera, er dette feil kurs.  

Studiested: www.intitutdefrancais.com