Logg inn

Grunnleggende bedriftsøkonomi ved BI

Beskriv prosjektet ditt.

I vinter har jeg tatt kurs i grunnleggende bedriftsøkonomi ved Handelshøyskolen BI i Trondheim. Temaer: investering og finansiering, kostnads- og inntektsanalyse, regnskap og budsjettering. Kurset har bestått av tre samlinger over to dager pluss en ekstra dag med gjennomgang av det viktigste før eksamen. Eksamen er tre timer skriftlig. 7,5 studiepoeng. Kurset gir oversikt over teorier, metoder og modeller innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet og du lærer hvordan disse anvendes i økonomisk styring av bedrifter.

Hva gjør dette relevant for deg?

Som frilanser driver jeg mitt eget enkeltpersonforetak og har lenge hatt et ønske om å forstå bedriftsøkonomi bedre. Min største kunde er Dagens Næringsliv og det er også bra å skjønne mer av stammespråket som benyttes. Mange frilansere sysler med tanker om å slå seg sammen, starte AS etc. Skal jeg gjøre noe slikt vil jeg kunne regne på marginer ved ulike alternative investeringer og forretningsplaner.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Kurset er svært interessant for den som interesserer seg for økonomi. Kurset er hovedsakelig praktisk orientert. Du lærer en del bedriftsøkonomiske metoder du kan bruke for å sette opp regnskap og balanser, samt formler for å regne ut inntjening og cash-flow ved ulike valg du kan ta med tanke på egne firmainvesteringer. Kurset består av mye matematikk. Man lærer oppsetting av regnskap og formler og skal så bruke dette i praktiske regneeksempler. Det er mye regning og kalkulatorbruk, så man bør helst ikke frykte dette for mye.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Jeg kan anbefale kurset for de som har lyst til å beherske bedriftsøkonomi bedre. Det å kunne sette oppe et regnskap og en balanse, eller å forstå et regnskap og en balanse, er nyttig. Regning på fortjeneste ved ulike valg er også interessant, men kanskje ikke like matnyttig for alle. Jeg vil råde de som vil ta kurset til å starte FØR kurset begynner med å lese de RELEVANTE kapitlene i læreboka, da stiller du ikke helt grønn til forelesningene. Forelesningene går i høyt tempo. Regn masse oppgaver - det er det som sørger for forståelsen!

Studiested: https://www.bi.no/kurs-og-programmer/grunnleggende-bedriftsokonomi/forside/