Logg inn

Dramaturgi i New York

Beskriv prosjektet ditt.

Etter å ha jobbet med dokumentarer og ulike TV-serier for NRK i mange år var jeg nysgjerrig på hvordan de som lager ren fiksjon tenker og på hva vi dokumentarister kan lære av spillefilmens dramaturgi. En god historie blir bare god om den fortelles bra, enten det er dikt eller fakta. Skriveinstituttet Gotham Writers i New York tilbyr kurs i ulike former for skriving, blant annet filmmanus. Jeg gikk kursene "Screenwriting I" og "Character Development". I en klasse på 12 personer, de fleste amerikanere, ble jeg utfordret, evaluert og skjerpet på min egen dramaturgi.

Hva gjør dette relevant for deg?

Dramaturgisk oppbygning er helt avgjørende for om en historie på TV oppleves som god eller dårlig. Metodikken i å fortelle en historie er i prinsippet den samme enten man lager spillefilm eller dokumentar. Fordi spillefilm er ren fiksjon kan man helhjertet dyrke dramaturgi og oppbygning uten å måtte ta hensyn til virkeligheten, slik vi må som dokumentarister. Det gjør det lettere å se modellene og teknikkene som jeg senere kan overføre på mitt arbeid. I tillegg produserer NRK selv mye fiksjon og et kurs som dette gir både inspirasjon og kunnskap til å muligens bidra også der i framtida.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

I Gotham Writers kan du sy ditt eget opplegg. Jeg satte sammen en pakke med kurs to dager i uka med egenarbeid mellom hver time. I tillegg tok jeg et weekendkurs i karakterutvikling. Å være i en klassesituasjon hvor man hele tiden skulle levere arbeid underveis, evaluere andres arbeid og selv bli evaluert var ekstremt skjerpende og lærerikt. Har man jobbet mye med dramaturgisk oppbygning fra før vil deler av teorien være kjent, men kurset hadde en annen tilnærming enn jeg er vant med fra norsk TV, noe som ga nye perspektiver. Som eneste i en klasse på 12 som ikke hadde engelsk som morsmål ble kurset også en intensiv språkskole. En ekstra bonus jeg gjerne tok med meg. Kursets mål var ikke å ende ut med et ferdig filmmanus (det er Screenwriting II), men å sette deltakerne i stand til å påbegynne et manus. Med den nødvendige teoretiske ballasten og gjennom stadige tilbakemeldinger og justeringer på egen historielinje kom jeg da også så langt at et faktisk manus er påbegynt. Minussiden av kurset var at engasjement og ambisjoner hos deltakerne varierte veldig. Selv om kravet til egeninnsats er ganske stort er det ingen eksamen eller obligatoriske innleveringer. De fleste la likevel mye arbeid ned i kurset, men noen bidro mindre i form av egenarbeid som kunne evalueres.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Ha en ganske klar ide om hva du vil skrive film om før du kommer. Kurset jobber med å utvikle din egen ide til en historielinje du kan skrive manus ut fra. Å bo i New York er ekstremt dyrt (i hvert fall i 2015, da dollaren var 8 kroner). Jeg leide rom i andres hjem og kom knapt under 20 000,- pr måned. Så regn med å måtte supplere med en god del egne midler ut over stipendet.

Studiested: https://www.writingclasses.com/