Logg inn

Intensivt språkkurs i Italia

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg fikk tildelt støtte for et tre ukers opphold i Italia for å lære italiensk. Bakgrunnen min språklig sett var et heller basisk ordforråd og begrenset erfaring ut over helt enkle samtaler. Oppholdet ble lagt opp med en del i Roma, og deretter to uker på Sardinia. Gjennom Scuola d'Italiano her i Norge, fikk jeg anbefalt studier ved Scudit i Roma. Skolen ligger i utkanten av byen og tilbyr italienskstudier tilpasset ditt nivå. Etter en innledende prøve, ble jeg plassert i en klasse med 6 - 8 andre elever. Det var 4 timer undervisning daglig, med fokus på samtale rundt ulike temaer, grammatikk, leseforståelse og skriving. Jeg hadde i tillegg valgt to timer ekstra undervisning med privatlærer på ettermiddagene. Også dette ble holdt på skolen. Disse timene ble svært intensive, men også nyttige i det at fokuset blir mer spisset enn i en klassesituasjon. Deretter fulgte opphold på Sardinia, hvor jeg gjennom det danske selskapet In-Italia fikk opplegg for to uker der jeg og min familie kunne bo, og jeg kunne praktisere italiensk sammen med italienske familier. Dette var veldig nyttig i og med at språkøvelsen flyttes fra klasserom til daglige situasjoner.

Hva gjør dette relevant for deg?

Språkstudiet ble valgt etter erfaring med hvor nyttig elementær språkkunnskap var i arbeid med nyhetssaker, der det ble kommunisert med spanske arbeidere i Norge. Jeg har fra tidligere forsøkt å lære italiensk gjennom reiser i Italia, men det er veldig begrenset hvor mye det er mulig å lære gjennom korte opphold hvor fokus er på ferie. Videre er det interessant å se på Italias økonomiske utvikling innen Europa, hvor landet ennå ikke har maktet å snu nedgangen som startet under finanskrisen.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Kurset på Scudit er å anbefale. Kombinasjonen mellom kurs i klasse og privatundervisning kalles superintensivo, og har du begrenset tid til rådighet er dette verdt å prioritere. Utfordringen er rett og slett å klare å ta inn språkundervisning 6 timer daglig. Det var temmelig tøffe dager. Oppholdet på Sardinia ble valgt fordi det var behov for å kombinere med samvær med familien. Kvaliteten blir selvfølgelig en helt annen, men variasjon på input språklig sett er bra.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Scuola d'Italiano er flinke med å tilrettelegge for et godt opphold. De kunne anbefale skoler stort sett over hele landet, og hjalp med valg av kurs osv.

Studiested: http://www.scudit.net/