Logg inn

Fred- og konfliktstudier

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg mottok et langt løp-stipend fra Stup for å fullføre en mastergrad i Peace and Conflict studies ved Institutt for statsvitenskap på Universitet i Oslo. Som en del av min videreutdanning som utenriksjournalist i Dagsavisen startet jeg på masterutdanningen høsten 2010. Jeg har studert ved siden av jobben og hadde gjennomført 3/4 av utdanningen da jeg fikk stipend fra Stup og muligheten til permisjon fra jobben i tre måneder høsten 2014 for å skrive selve masteroppgaven. Den utgjør 35 studiepoeng. Oppgaven handler om tysk sikkerhetspolitikk og Tysklands militære deltagelse i militæroperasjoner i afrikanske land.

Jeg gjennomførte to studiereiser til Berlin for datainnsamling og intervjuer til oppgaven, fra 24. september til 1. oktober 2014, og fra 2. til 4. desember 2014. På den siste reisen deltok jeg på en sikkerhetspolitisk konferanse i den tyske forbundsdagen arrangert av nasjonalforsamlingens største parti, CDU. Jeg leverte masteroppgaven med tittel "Patterns of deployment. Driving forces of German military participation in multilateral missions in Africa", ved Universitetet i Oslo 28. april 2015.

Hva gjør dette relevant for deg?

Tematikken jeg studerte har stor verdi for meg som utenriksjournalist i Dagsavisen. Jeg har lenge dekket tysk politikk og samfunnsliv og har bodd og jobbet fra Berlin for avisen i to perioder. Å få denne muligheten til å fordype meg i Tysklands sikkerhets- og forsvarspolitikk, som for meg var en del av tysk politikk jeg fra før kjente lite til, har gitt meg verdifull kompetanse og bredere kunnskap om internasjonal politikk. Tyskland blir en stadig viktigere stormakt i Europa og verden, og inngående kjennskap til hvordan Tyskland fungerer er viktig for norsk utenriksdekning. I tillegg er det nyttig for framtidig karriere å ha fullført formell høyere utdannelse.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Det var motiverende for videre jobb å få denne muligheten til å gjøre et lengre studieavbrekk og fordype meg i et interessant tema. Studiestipendet og permisjonsperioden var også avgjørende for meg for å få fullført masterstudiet. Utfordringen er å huske på å ta i bruk kunnskapen i det daglige når jeg er tilbake i jobb.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Om du har påbegynte studier du kunne ønske du hadde fullført så gjør det. Prioriter hardt i studiepermisjonen så du faktisk får gjort det du skal, for en som er vant med daglige deadliner kan det være vanskelig å disiplinere seg selv når levering er mange måneder fram i tid.

Studiested: http://www.uio.no/english/studies/programmes/peace-master/