Logg inn

Recording Workshop

Bilde tatt fra kontrollrommet i Studio C (digitalt studio), gjennom vinduet til musikkstudioet, og videre inn til en isolasjonsboks bakenfor.
Bilde tatt fra kontrollrommet i Studio C (digitalt studio), gjennom vinduet til musikkstudioet, og videre inn til en isolasjonsboks bakenfor.
  • Bilde tatt fra kontrollrommet i Studio C (digitalt studio), gjennom vinduet til musikkstudioet, og videre inn til en isolasjonsboks bakenfor.
  • Skolen
  • De fleste fra kurset samlet siste dagen.
  • Fra
  • Noen av kanalstripene på den analoge mikseren (MCI 600) i Studio A.

Beskriv prosjektet ditt.

Recording Workshop er en skole som holder kurs i opptaksteknikk og musikkproduksjon. Kurset "Core" (grunnkurs) gikk over 5 uker, med teoretisk og praktisk undervisning. Jeg opplevde det som svært intensivt, krevende og veldig lærerikt. Noe forkunnskaper og innsikt fra før er en stor fordel. Kurset er ment å skulle kunne starte en karrière som lydtekniker for musikkproduksjoner, og har et stort pensum for bare 5 uker (man kan ta et tilleggskurs på 2 uker rett etterpå). Det er også en omfattende testing av hva man har lært; en ukentlig liten test, tentamen halvveis i kurset, skriftlig eksamen og flere praktiske tester til slutt, i tillegg til evaluering av musikkmikser man har laget. Man blir også løpende vurdert av samtlige lærere etter en mengde kriterier (ansvarsfullhet, sosiale evner, engasjement, faglig forståelse m.m.). Jeg leide rom på skolen - "dorm style", det vil si at jeg delte et lite hus med 3 medstudenter. Alt foregår naturligvis på engelsk, så det gir også god språktrening.

Hva gjør dette relevant for deg?

Som ansatt i musikkenheten i NRK er en av oppgavene mine å dekke konserter, der NRKs egen produksjonsavdeling gjør musikkopptakene. Å ha innsikt i hvordan denne produksjonsprosessen foregår gjør meg i stand til både å bidra inn i det arbeidet som foregår på opptaksstedet, og ikke minst ruste meg til bedre å kunne foreta en faglig vurdering av musikkopptaket, og dermed mitt eget sluttprodukt, radioprogrammet. Denne kunnskapen kan også bli enda mer relevant for meg i framtiden, da jeg ønsker å utvikle meg mer i retning av musikkproduksjon. I tillegg er lydproduksjon generelt veldig relevant for all radioproduksjon, det gjør meg blant annet mer selvhjulpen i selvkjørssituasjoner, og når jeg gjør opptak/intervjuer ute på location.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Kurset passet meg veldig godt! Skolen har ca 40 års erfaring med slike kurs, og det var veldig godt lagt opp, med en passe blanding av teori og praksis. Vi ble kastet raskt ut i det praktiske arbeidet i studioene. De fleste lærerne var svært gode - en av dem var virkelig briljant. Jeg vil si at kurset er ganske krevende, selv med en del forkunnskaper - man er nødt til å jobbe hardt gjennom hele kurset. Sosialt var det også interessant; ca 25 deltakere, i alderen 17 til 70 år, alle musikkinteresserte med veldig forskjellig bakgrunn, noen hadde jobbet som musikere tidligere, andre hadde skrudd lyd på hobbybasis i flere år, mens andre kom rett fra high school. De fleste spilte et eller flere instrumenter, med tyngde på pop/rock. Stup gir normalt bare 4 ukers permisjon, så man må være villig til å bruke en ferieuke i tillegg. Videre koster kurset mer enn man får i STUP-stipend. Inkludert romleie kostet kurser litt over USD $4000 (og flybilletter kommer i tillegg), så man må være villig til å spytte i litt selv også.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Ta gjerne kontakt med meg!

Studiested: http://recordingworkshop.com/