Logg inn

Oppdatering om IS og utviklingen i Irak

Beskriv prosjektet ditt.

Som Midtøsten-korrespondent for NRK (1999 - 2003) var Irak et hovedtema i mine reportasjer i radio og fjernsyn (sammen med dekningen av den andre palestinske intifadaen i det hellige land) i denne perioden. Etter den amerikanske invasjonen og Saddam Husseins fall våren 2003 skrev jeg to bøker - en om diktatorens livlege og yndlingskunstner (Ala Bashir) og en sammen med lederen for atomvåpenprogrammet i Irak (Jafaar Dhia Jafaar). Utviklingen i den vanstyrte og krigsherjede nasjonen har jeg siden fulgt med stor personlig og journalistisk interesse.

Oppdragene som Brussel-korrespondent våren 2010, og deretter Afrika-korrespondent frem til årsskiftet 2013/14, gjorde det ikke mulig for meg å holde meg så ajour med denne utviklingen som jeg hadde ønsket. STUP-stipendiet har derfor gitt meg denne muligheten til å bli oppdatert om den posisjonen IS har fått i Irak - først og fremst gjennom samtaler med sentrale irakere og diplomater i regionen. Mine studiereiser i desember 2014 og januar i år gikk til London, Kypros, Qatar og Jordan.

I London møtte jeg en rekke representanter for sunni-muslimske motstandsgrupper i Irak (The Sunni Tribal Resistance). Disse gruppene, som inkluderer mange tidligere offiserer i Saddam Husseins hær, har i stor grad medvirket til de militære fremganger IS har hatt.

Når det gjelder Kypros, er øya en sentral lyttepost i Midtøsten. Både når det gjelder storpolitiske bevegelser i den kaotiske regionen. Ikke minst bevegelsene i oljemarkedet og Iran og Iraks roller som oljeland i tiden fremover følges med argusøyne av kolleger i The Middle East Economic Survey i Nicosia.

I Amman var det særlig kristne kilder og kontakter - som hadde flyktet fra Irak - som ga meg oppdateringer. En av dem var Husham Sharaf, fetter til erkebiskop Daoud Sharaf i den syrisk-ortodokse kirken - den siste kristne som forlot Mosul da IS uten synderlig motstand inntok Iraks nest største by 14. juni i fjor.

I Qatar hadde jeg samtaler med fremstående arabiske diplomater og økonomer om den fremtidige utviklingen i Irak - emirens fetter, sjeik Hassan bin Muhammad bin Ali al-Thani åpnet dørene for meg i Doha. Mine

Hva gjør dette relevant for deg?

Etter oppdragene som NRK-korrespondent har jeg valgt å fortsette i min faste stilling som almennreporter i Dagsrevyen. Det innebærer et bredt spekter av journalistiske oppgaver, også utenriksdekning når kvelds/helgeturnuser krever det. Oppdateringen om IS i Irak (og selvfølgelig også om terrororganisasjonens rolle i Syria) som stipendiet har bidratt til, har gitt meg et solid underlag for mine journalistiske vurderinger på dette stoffområdet.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Det mest givende med et individuelt prosjekt som mitt er tiden man får til rådighet. I den arabiske verden tar samtaler tid om de skal bli grundige og informative. I et hektisk daglig nyhetsjag som vi opplever både hjemme og ute som journalister, er adgangen til fordypning i kompliserte spørsmål mer enn gull verdt faglig sett. Jeg har vanskelig for å sette noe minustegn ved den kunnskapen stipendiet ga meg tilgang til.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Spe på med egne midler der gode lunsjer eller middager åpner for å få nøkkelpersoner bedre i tale.