Logg inn

Storyseminar i NY

Beskriv prosjektet ditt.

Storytelling med Robert Mckee, New York, seminar over tre dager, i alt 30 timer. Mckee er viden kjente for sine formidlingsevner og kursene hans har inspirert til noen av verdens største suksesser, som for eksempel «House of Cards» og «Game of Thrones».

Over 100.000 skribenter av ulikt slag har deltatt på kursene hans. De fleste er film- og tv-folk, men også en mengde journalister og andre som lever av å formidle eller føler denne kunnskapen er nyttig deltar.

Storyseminaret tar for seg alle trinn og elementer i storywriting. Plot, subplot, karakterer, eksposisjon, resolusjon, dialog, tempo, rytme, scener, sekvenser, akter, vendepunkter, klimaks, hvordan starte og slutte en historie, en akt, en scene, etc. Mckee illustrerer med tips og en mengde grep fra vellykkede filmer. Han går også nøye inn i hva som ikke fungerer og hvorfor. I tillegg er han altså en fantastisk formidler, han snakker på en måte som får deg til å reflektere over det du gjør, hvordan du tenker og skriver.

Hva gjør dette relevant for deg?

I en komplisert hverdag der vi bombarderes av informasjon og fragmenter av nyheter er det viktigere enn noen gang å kunne formidle på en måte som gir innsikt og forståelse. Den fortellende journalistikken er etter mitt syn den mest kraftfulle måten å gjøre dette på. Kurset gjør meg i stand til bedre å fortelle de historiene som skjerer gjennom nyhetsflommen og gir overblikk og perspektiv. For å sitere Mckee: «Storytelling is the most powerful way to put any idea into the world.

Mckees seminar går over tre dager, her er «outline» for alt han går gjennom, og det er svært relevant for det vi driver med til daglig som historieforteller, digitalt som på papir: http://mckeestory.com/seminars/story Slik toppidrettsutøvere må trene med de beste for å bli bedre, slik må vi oppsøke og lære av de beste i vår bransje for å komme oss videre. Robert Mckee er en av de beste, om ikke den aller beste storyhjernen i verden.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Mckee er en av verdens beste forelesere på dette området og var svært inspirerende. Seminaret var svært krevende, og det er en stor fordel med både erfaring og teoretisk kunnskap og innsikt i historiefortelling før du deltar på dette. Personlig har jeg bak meg mange års erfaring som fortellende journalist i Bergens Tidendes featureavdeling. Og i tillegg kurs i samme gate på Poynters Institute i Florida. Innsikten jeg fikk på Mckee- kurset utfyller den kunnskapen jeg har fra før. Om jeg skal nevne et minus må det være at kurset kanskje ble litt for intens, 30 timer over tre dager er massivt og krever at du er tidsmessig akklimatisert, forberedt og uthvilt for å få maksimalt utbytte. “

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Kurset holdes også flere steder, blant annet London. Jeg anbefaler også å lese hans bok før kurset: Story, Substance, structure, style, and principles of screenwriting.

Studiested: http://mckeestory.com/