Logg inn

Forskningsmåned ved London School of Economics

Fra EBUs Online Summit i Dublin hvor jeg la fram prosjektet foran ansatte i allmennkringkastere fra hele Europa.
Fra EBUs Online Summit i Dublin hvor jeg la fram prosjektet foran ansatte i allmennkringkastere fra hele Europa.
  • Fra EBUs Online Summit i Dublin hvor jeg la fram prosjektet foran ansatte i allmennkringkastere fra hele Europa.
  • Bilde av Martin som er programleder i britiske Newsround. Jeg var på besøk hos BBC i Manchester i løpet av oppholdet mitt i England.
  • En måned her i London har vært en opplevelse.

Beskriv prosjektet ditt.

I februar 2015 lyste EBU, i samarbeid med tenketanken Polis ved London School of Economics and Political Science, ut et «fellowship» for medlemmer som ville gjennomføre et kort forskningsprosjekt på moderne nyhetspraksis i Europa. Dette innebar å få en kontorplass i London og god hjelp og veiledning fra erfarne forskere og mediefolk til å skrive en rapport.

Etter to år i Supernytt, som lager nyheter for barn på NRK, har jeg selv fått erfare at våre arbeidsmetoder og nyhetsformer har forandret seg den siste tiden. Jeg ville derfor se nærmere på hvordan nye formater og publisering på nye plattformer har endret journalisters arbeidspraksis og innholdet i våre nyheter rettet mot barn.

Min søknad ble valgt ut av rundt 20 forslag fra hele EBU, og arbeidet med å lage en spørreundersøkelse, søk etter lignende forskning og planlegging av intervjuer startet før sommeren. I begynnelsen av oktober reiste jeg til London og LSE hvor jeg fikk veiledning- og kontorplass ved siden av medieprofessor Charlie Beckett, som også leder tenketanken Polis. I løpet av ukene jeg var i London analyserte jeg funn fra min spørreundersøkelse, samlet nyere forskning, gjennomførte intervju med journalister og redaktører rundt om i Europa (på mail og telefon). Jeg reiste også på besøk til BBC for å intervjue våre britiske kolleger i Newsround, og jeg var med på en konferanse i Dublin i regi av EBU hvor jeg la fram mitt arbeide.

Rapporten: «Children’s news: how can it survive the digital era?» er nå publisert av EBU og vil være en sentral del av diskusjoner blant journalister og redaktører som lager nyheter for barn i hele Europa - om hvilken strategi vi bør ha for vårt arbeid i tiden framover.

Hva gjør dette relevant for deg?

Rapporten tar for seg min egen arbeidshverdag, samt innhenter erfaringer og diskusjoner mellom journalister som jobber med det samme som meg både i Norge og rundt om i Europa. Det fungerer som et oppspark til videre arbeid og debatt om hvordan vi som lager nyheter for barn skal gjennomføre vårt arbeid i den nye mediehverdagen.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Dette er en unik mulighet for journalister som har mye erfaring fra felt til å ta et dypdykk i noe man er interessert i og vil se nærmere på. I tillegg kan forskning på eget arbeidsområde være med på å påvirke strategi i egen organisasjon og bidra til nyttige diskusjoner rundt arbeidspraksis eller metoder man mener kan bli bedre eller som man tenker trenger å gjennomgås nærmere.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Dette forskningsstipendet/denne muligheten som EBU og LSE har lansert, er et prosjekt som nå er lyst ut 3 år på rad. Jeg hadde selv ikke sett dette annonsert tidligere, men vil nå anbefale det på det sterkeste. Det er en unik mulighet til å tilnærme seg sin egen praksis på en ny måte og få nye perspektiver på det vi jobber med hver eneste dag. Jeg anbefaler også mine kolleger i NRK til å følge med på hva European Broadcasting Union, EBU, har å tilby av kurs og stipender - for her er det mye nyttig for alle som jobber med allmennkringkasting i hele Europa.

Studiested: http://www.lse.ac.uk/media@lse/Polis/home.aspx