Logg inn

Innovasjon - muligheter og begrensinger

Beskriv prosjektet ditt.

Tradisjonelle forretningsmodeller står for fall i medieverden. Bransjen på tenke nytt for å være bærekraftig. Hva skal til for å finne nye inntektskilder? Først og fremst handler den digitale økonomien om å tenke annerledes. Nettverksøkonomien gjør at det blir billigere og alle kan produsere innhold. I dette bilder er det naturlig å spørre: Kan de tradisjonelle merkevarene utvides? Og eventuelt på hvilken måte? Det har vært de sentrale spørsmålene mine i forbindelse med studiet.

Hva gjør dette relevant for deg?

Studiet har gitt meg innsikt i forskjellige metoder for å svare på problemstillingene. I tillegg hva slags type bedriftskultur må være på plass for å få det til.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Kurset har gitt meg nyttig teoretisk og praktisk innsikt. Det har vist hvor vanskelig det er å få til innovasjon samtidig med vanlig drift. Det er et pluss å få kjennskap til denne utfordringen. I den digitale verden skal alt testes og prøves og det er det ikke så stor plass til på skolebenken. Muligheten får å teste alt mot behov i markedet er en viktig lærdom. Mange blir forelsket i sine egne ideer.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Det viktigste med dette studiet har at man får en pause fra det daglige arbeidet og får tid til å tenke. Det gir også noen perspektiver at det å sitte rolig og tro det går over, ikke er noe god løsning.

Studiested: https://www.bi.no/kurs-og-programmer/nyskaping-og-kommersialisering/forside/