Logg inn

Fransk som nyhetsspråk

Beskriv prosjektet ditt.

Prosjektet mitt var rett og slett å komme i gang med fransken – etter å ha tenkt på det i altfor mange år. Jeg snakker og skriver engelsk og tysk på et nivå som tilfredsstiller de behovene jeg har på jobb, men jeg savner å beherske fransk på samme måte! Fransk er et svært sentralt språk i nyhetsformidling fra Europa/EU. I første omgang er målet å kunne lese, lytte og forstå – etter hvert forhåpentligvis også å kunne gjennomføre intervjuer på fransk.

Hva gjør dette relevant for deg?

Jeg jobber som journalist og programleder i Dagsrevyen i NRK. Behovet for gode språkkunnskaper er stort i en redaksjon med en så omfattende utenriksdekning som det Dagsrevyen har. Daglig forholder jeg meg til en rekke fremmedspråklige kilder, det være seg nyhetsbyråer, aviser, tv-/radiokanaler e.l.. Når noe skjer, handler det om å skaffe seg så mye bakgrunn og informasjon som mulig på kort tid - før vi går på lufta og mens vi er på lufta.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Valget av by og språkskole ble delvis styrt av anbefalninger og delvis av praktiske/familiære hensyn. For meg ble løsningen veldig, veldig bra. BLCI (Biarrtiz Language Courses Institute) er en språkskole som i likhet med byen Biarritz har noe sesongvariasjoner. I januar er det relativt stille, jeg fikk nærmest skreddersydd et opplegg med en kombinasjon av intensiv en-til-en-undervisning og gruppetimer med mer muntlige øvelser. Av alle ting skjedde terrorangrepene mot Charlie Hebdo på dag tre av kurset mitt (7. januar), dermed ble det intens avislesing og mange timer med franske nyheter på kveldstid. I all sin tragedie ble det sånn sett nyttig for meg. Ellers var det også filmfestival i byen mens jeg var der, med små seminarer og møtesteder der det var mulig å praktiskere litt.

Studiested: www.biarritz-frenchcourses-institute.com