Logg inn

Fra print til digitalt

Bilde er fra boken:
Bilde er fra boken: "HTML&CSS , design og build websites" av Jon Duckett.
  • Bilde er fra boken:

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg har sett et behov for å omstille meg fra print til digitalt, og tilegne meg kunnskap innen web. Webproduksjonkurset gav meg en fin mulighet til å bygge på min eksisterende utdannelse og bakgrunn fra print til digitalt.

På kurset lærte vi å bygge opp nettsider med HTML og CSS i Dreamweaver, samt responsive sider med Boostrap. Pensum bestod av flere kompendium og oppgavehefter utarbeidet av IGM. Disse ble brukt som del av undervisningen av den enkelte lærers fagområde. Studie inneholdt også læring om bruk av bilder og grafikk for nett, fargelære, typografi, samt søkemotoroptimalisering og brukervennlighet, for å nevne noe. Studie har 30 studiepoeng og gjøres i samarbeid med NTNU. Jeg tok et heltidsstudie, med to undervisningsdager i uken. Kurset begynte i midten av september og hadde avsluttende eksamen i januar 2016.

Hva gjør dette relevant for deg?

Jeg har jobbet med layout og redigering i mange år. Et webproduksjonstudie har gitt meg mye nytt faglig påfyll jeg ikke hadde fra tidligere. Mye kunnskap og erfaring fra print kan overføres til det digitale. En tøff bransje innen print gjør at veien til det digitale er og blir fremtiden. En grunnleggende forståelsen av digital sideproduksjon er nødvendig og et fint springbrett videre til ulike digitale platformer.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Det var et svært lærerikt og omfattende studie. Vektleggingen av tid på de enkelte områdene kunne kanskje vært litt annerledes. I tillegg til programvaren Dreamweaver, inneholdt studie også Photoshop, Illustrator , Edge Animate, WordPress for å nevne noe. I løpet av halvåret var det tre obligatoriske innleveringer. De ble nyttige delmål i forståelse av webproduksjon. At lærerne hadde egenproduserte sider var positivt, samt at de kunne vise til mange nyttige, relevante og gode nettsider.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Pensumboken "HTML&CSS , design og build websites" av Jon Duckett er en meget lettfattelig og oversiktelig bok som kan anbefales på det sterkeste!

Studiested: http://igm.no/webproduksjon/