Logg inn

Fotokurs i London

Bilder fra en formiddagsøkt i Argyle Park i London.
Bilder fra en formiddagsøkt i Argyle Park i London.
  • Bilder fra en formiddagsøkt i Argyle Park i London.
  • Bilder fra en formiddagsøkt i Argyle Park i London.
  • Bilder fra en formiddagsøkt i Argyle Park i London.
  • Bilder fra en formiddagsøkt i Argyle Park i London.
  • Bilder fra en formiddagsøkt i Argyle Park i London.
  • Bilder fra en formiddagsøkt i Argyle Park i London.

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg reiste på et én-ukes fotokurs i London, med tema «Photojournalism and Street Photography» ved London School of Photography i april 2015. Workshopen/kurset ble ledet av fotografen Kit Julian Ryall. På mitt kurs var det bare fem deltakere, noe som ga mulighet til tett individuell oppfølging om mye tid til evaluering av den enkeltes bilder. Vi jobbet lange dager med en teoriøkt om morgenen, om formiddagen var vi ute og fotograferte, etter lønsj var det mer teori, før vi avsluttet med å evaluere bildene våre om kvelden. Enkelte dager var det også to økter ute med kamera.

Kursholderen la mye vekt på dramaturgi og hvordan man forteller en historie med et bilde og med en serie. Dette var veldig nyttig i en journalistisk hverdag. I tillegg lærte vi en del om street photography, som er en egen sjanger. Den dreier seg i stor grad om å ta hverdagsbilder i det offentlige rom, uten at de som bli fotografert vet at fotografen er der. Det er ikke like direkte relevant for en journalist, men man kan likevel hente mye inspirasjon i det å vise fram situasjoner som er ekte og ikke arrangert av fotografen.

Hva gjør dette relevant for deg?

Da jeg ble ansatt som journalist i Varden hadde avisa en fotoavdeling med fire fotografer. Nå er det bare én igjen. Det bety at vi som er «skrivende journalister» langt oftere må fotografere selv også. Jeg er interessert i foto og har god kontroll på det tekniske, men føler behov for mer kunnskap og trening i hvordan du bruker fotograferer for å dokumentere og formidle en historie.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Kurset «Photojournalism and Street Photography» ga meg inspirasjon og lyst til å jobbe videre med fotograferingen. Jeg ble mer bevisst på prosessen og hvilket resultat jeg ønsker. Kurslederen var selv meget sterk på fotodokumentar og det å fortelle en historie visuelt. På dette området var det mye å lære, både gjennom teori, betraktning av kjente fotografers bilder og evaluering/diskusjon av bildene vi selv tok. Av deltakerne på mitt kurs var det bare jeg som hadde journalistisk bakgrunn. De andre var enten portrettfotografer, reklamefotografer eller amatører med en drøm om å jobbe i media. Det gjorde at kurslederen måtte gjøre opplegget bredere og mindre spisset enn om vi hadde hatt mer like utgangspunkt .

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Hvis du er ute etter å finne inspirasjon og glede til å jobbe videre er «Photojournalism and Street Photography» i London et godt kurs. Når journalister (som primært er utdannet til å skrive) skal fotografere selv, blir resultatet ofte oppstilt. Dette kurset kan hjelpe deg å løsrive deg fra det og bli flinkere til å jakte på de ekte sitasjonene og de «talende øyeblikkene». En uke på kurs er ikke noen utdannelse som gjør deg til en ny og mye bedre fotograf, men det gir noen glimt av hva du kan jobbe med for å bli bedre.

Studiested: http://lsptraining.co.uk/