Logg inn

Forretningsutvikling og innovasjon

Beskriv prosjektet ditt.

I et stadig mer omskiftende medielandskap har teknologkunnskap og evnen til nyskapning blitt noen av de viktigste enkeltfaktorene for å lykkes med den digitale transformasjonen. Årsstudiet i strategisk forretningsutvikling og innovasjon på BI tok for seg disse elementene blant mange andre. Vi har sett på innovasjon i et historisk og teoretisk perspektiv, samt hva som kjennetegner virksomheter og ledere som greier å omstille seg og finne nye retninger i nye og utfordrende tider. Studiet foregikk over fem samlinger på 3-4 dager hver, samt enkelte nettforelesninger mellom samlingene. Samling to var lagt til Accentures innovasjonslab i Frankrike, der det ble demonstrert mange og spennende anvendelser av teknologi og informasjonsteknologi. Parallelt med studieforløpet jobbet vi med én reell caseoppgave i mindre grupper (2-3 personer). Målet var å løse en konkret utfordring i virksomheten til en av gruppemedlemmene. Dette ga en fin forankring til teorien og gjorde at man fikk testet flere av modellene og arbeidsmetodene underveis. Sluttrapporten på denne oppgaven står for mesteparten av studiekarakteren og fungerer også som et beslutningsgrunnlag for den valgte organisasjonens øverste ledelse.

Hva gjør dette relevant for deg?

Kurset ga flere gode modeller og tilnærminger til innovasjonsprosess i egen bedrift. Vi var blant annet innom valg av tekniske løsninger, kunnskapsdeling i digitale virksomheter og organisasjonsutvikling for å kunne dyrke og lykkes med innovasjon. Det å jobbe med en helt konkret og praktisk oppgave ute hos en annen bedrift ga gode muligheter for å sette ut teori i praksis, og ikke minst det å lære hvordan andre bransjer håndterer digitaliseringen.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Dette ga helt klart mye inspirasjon og praktisk tips, men ble også en tankevekker på flere områder. Det er klart at mediebransjen har mange uløste utfordringer, både med tanke på forretningsmodell og stadig økende konkurranse fra andre plattformer og leverandører. Mediebransjen ble en del diskutert under forelesningene, og selv om vi ikke kom ut med et klart og tydelig svar, ga det likevel en del pekepinn og retninger for mulige veivalg videre. Kurset har ellers et veldig sterkt teknologifokus og enkelte emner er derfor mindre interessante da det blir såpass utenfor eget arbeidsområde.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Jeg vil anbefalt dette studiet videre, MEN det forutsetter at du er mer enn gjennomsnittlig interessert i teknologi og har en viss forståelse for virksomhetsarkitektur og IT-systemer og -ledelse. Som tidligere skrevet, dette har et veldig tydelig teknologifokus. Er du mer opptatt av organisasjonsutvikling eller nyskapning, vil studieretningen Endringsledelse eller Nyskapning og kommersialisering kanskje være mer riktig.

Studiested: https://www.bi.no/kurs-og-programmer/strategisk-forretningsutvikling-og-innovasjon/forside/