Logg inn

Fransk ute og hjemme

Montpellier er en staselig studentby.
Montpellier er en staselig studentby.
  • Montpellier er en staselig studentby.
  • Hvorfor gjøre det enkelt hvis det kan gjøres morsomt?
  • Kortspill for å lære riktig bruk av preposisjoner.
  • Merete Lindstad

Beskriv prosjektet ditt.

Prosjektet mitt omfattet franskkurs i Norge og Frankrike og gikk ut på å forbedre språkkunnskapene mine fra å snakke greit, men enkelt, til å kunne bruke fransk mer aktivt og korrekt i forbindelse med arbeid. Våren 2013 fulgte jeg et kveldskurs ved Folkeuniversitetet i Oslo. Kurset gikk over 12 uker og ble ledet av en dyktig fransk språklærer, som la vekt på både grammatikk, vokabular, uttale og samtale. Etter mye research endte jeg med å velge byen Montpellier og Institut Linguistique Adenet http://www.ila-france.com/ for kurset i Frankrike. Der hadde jeg klasseundervisning fire timer på formiddagen og privattimer på ettermiddagen. For å få mest mulig språktrening valgte jeg å bo privat. Etter to uker på ILA, fulgte jeg opp med et nytt 12-ukers kveldskurs høsten 2013 ved Folkeuniversitetet.

Hva gjør dette relevant for deg?

Jeg har nytte av franskkunnskaper for å kunne følge politikk og samfunnsforhold i Frankrike og fransktalende land, først og fremst på det afrikanske kontinentet, fra franskspråklige primærkilder. Målet er å forstå mesteparten av innholdet i avisartikler, kunne følge tv-nyheter, delta i diskusjoner og gjøre intervjuer uten bruk av tolk selv i litt vanskelige situasjoner.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Jeg er svært fornøyd og har lært masse i løpet av dette «franske året» som jeg har kunnet gjennomføre takket være stipendbidraget fra Stup. Kombinasjonen kurs først i Norge og så i Frankrike var bra. Jeg var heldig med svært dyktige, inspirerende og krevende (klasse)lærere begge steder. Det var positivt å bo privat. Litt krevende i blant, men i tillegg til masse språkpraksis, fikk jeg innsikt i hverdagsliv, diskutert og truffet folk jeg aldri ellers ville blitt kjent med. Jeg har bare én negativ erfaring. Det gjaldt privattimene ved ILA, der jeg ikke fikk én time (45 min) daglig gjennom uka – slik skolen annonserer. I stedet ble det tre lengre økter per uke. Det var unødvendig lenge per gang og ikke så hyppig som jeg ønsket. I tillegg var privatlæreren fersk og urutinert. Jeg prøvde å få endret opplegget med privattimene, men uten hell. For øvrig hadde skolen ingen ordentlige felleslokaler. Både pc-rommet og biblioteket var små og nedslitte, og samlingspunktet vårt ble nede på gaten utenfor kafeene.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Folkeuniversitetets franskkurs anbefales sterkt, men jeg er litt usikker på ILA. Montpellier er en vakker og passe stor by å studere i, og det finnes mange andre språkskoler der. To uker i utlandet fungerer godt hvis du kan noe/en del fra før. Er du fersk og har tid og penger, bør du satse på tre uker. Ta privattimer, men bind deg ikke for hele oppholdet før du har truffet læreren og sjekket om det fungerer. Privattimer er nyttig for blant annet drilling av uttale, men er veldig dyrt og spiser opp mye av stipendet. Gjør lekser. Får dere ikke lekser, så be om det. Bo privat! Skjærer det seg, kan du alltids flytte.