Logg inn

En innføring i datastøttet journalistikk

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg deltok på konferansen NICAR 2013 i Lousville, KY, USA for å lære mer om datatstøttet journalistikk (CAR). Konferansen gikk over fire dager og besto avbåde foredrag og workshops. Naturlig nok var det flest nordamerikanere på konferansen, men det var også en håndfull norske medier representert og en god svensk delagasjon. Deltakerne var en god miks av journalister/redaktører og teknologer/programmerere/grafikere. I tillegg fikk jeg et kort besøk i redaksjonen i Chicago Tribune på privat intitiativ.

Hva gjør dette relevant for deg?

Jeg ønsket å utvide min journalistiske kompetanse, og jeg tror grafiske fremstillinger og behandling av data er en helt nødvendig faglig oppdatering. Det var også en del av kompetansemålene som ble satt i medarbeidersamtale med min nærmeste sjef høsten 2012, og det var dette som utløste søknaden min.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Jeg tar plussene først, for det var de som dominerte. + både praktisk innføring i metoder og foredrag som først og fremst inspirerte og viste hvordan andre redaksjoner løser CAR-saker. + nyttige og sosiale møter med likesinnede journalister og det som tross alt er et ganske lite miljø i Norge/Norden. Positivt både å ha faglige kontakter og møte folk utenfor egen redaksjon. + oppdatert og utvidete praktisk kunnskaper, som har resultert i at jeg kan lage grafiske/geografiske fremstillinger, primært i gratisverktøyet Google fusion tables. Så jeg har både utviklet meg faglig i den retningen jeg ønsket og klart å følge opp med noe "egentrening" og flere workshops på SKUP. I tillegg har jeg skaffet meg flere kontakter hjemme og ute, så jeg har definitivt oppfylt målet jeg satte meg med å reise. Noen mindre minuser - som førstereisgutt var det ikke alltid jeg traff i valget av foredrag og workshops; noe var helt klart for teknisk krevende. Det var også noen som var for enkle, men jeg klarte å unngå dem. - som eneste fra egen redaksjon er det ikke alltid like lett å ta med ideene hjem og skape entusiasme og implementere dem. Men jeg prøver hver gang anledningen byr seg.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Prøv å få med flere fra egen redaksjon, både for å få bedre utbytte av konferansen og for å ha flere til å misjonere internt når man kommer hjem. Prøv å sette deg enda bedre inn i de ulike workshopene for å få mest mulig ut av dem.