Logg inn

Deltakelse på Gen Summit i Wien 2016

Mari Skurdal
Mari Skurdal
  • Mari Skurdal
  • Spaltist og forfatter Evgeny Morozov analyserer medieøkonomien i Wien 2016.

Beskriv prosjektet ditt.

Global Editors Network møtes én gang i året. I 2016 var det plattformenes stadig mer dominerende rolle som sto på dagsordenen: Vil journalistikken overleve?

Hva gjør dette relevant for deg?

Målet med prosjektet var å delta på Oslo Redaktørforenings studietur til konferansen Gen Summit 2016, arrangert i Wien 15. juni til 17. juni. I år dreide konferansen seg om plattformenes inntog i medieverden og deres påvirkning på journalistikk. Med plattform menes da særlig sosiale medier som Facebook, Twitter og andre digitale tjenester, som etter hvert kontrollerer en stor del av den digitale infrastrukturen.

Mediehusene har lenge vært usikre på hvordan de skal forholde seg til dette fenomenet: Noen publiserer i dag egne artikler på Facebook Instant Articles, og har da i praksis gitt fra seg kontrollen over distribusjon og pengestrøm til avisa. Andre tar i bruk de nye kanalene for å nå framtidige lesere. Finnes det muligheter her for en avis som Klassekampen, som står for en av bransjens mest restriktive publiseringsstrategier? Vi bruker i dag sosiale medier i markedsarbeid, og har i løpet av de siste par årene bygd opp en stor digital portefølje. Men vi holder fast på abonnementsmodellen og prisnivået fra papirproduktet.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Konferansen viste seg å ha to nedslagsfelt: For det første skulle den ta opp den større mediepolitiske debatten om medieøkonomi i plattformenes tid. Dessuten skulle den vise fram teknologiske nyvinninger som deltakende redaktører kunne ha nytte av i sitt virke.

Den første delen viste seg å ikke bli særlig utbrodert, selv om den framstår som grunnleggende. To-tre seminardeler tok for seg disse temaene, som ikke ble fulgt opp.

Den andre delen, som handlet om teknologiske nyvinninger, tok stor plass på konferansen. Mange nyetablerte firmaer fikk god plass til å vise fram sine produkter, som vel kan være nyttige for noen, men som likevel framsto, for meg, som rene salgsframstøt. Det var mindre nyttig. Holdningen i disse delene av konferansen var preget av en tro på at bare mediehusene tar i bruk alle teknologiske nyvinninger, vil mediekrisa løse seg. Når det er sagt, var det også mange interessante presentasjonsmåter som kan være nyttige også for Klassekampen. Blant annet var det løsninger for digitale utgaver som vi kan lære mye av, og en del metoder for presentasjon av dybdestoff som vi noterte flittig fra.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Det var fint å reise i regi av Oslo Redaktørforening. Det er nyttig å snakke med andre redaktører og utviklingssjefer fra norske mediehus. Det er fint å dele erfaringer, både om redaksjonelle vurderinger og om digitale samarbeidspartnere vi alle er avhengige av.

Studiested: http://www.globaleditorsnetwork.org/gen-summit/