Logg inn

Digital kurspakke 2016

Fire etapper på veien mot Journalist 2.0.
Fire etapper på veien mot Journalist 2.0.
  • Fire etapper på veien mot Journalist 2.0.

Beskriv prosjektet ditt.

Gjennomføre en rekke med kurs som kan bidra til å lage en "digital 2.0-versjon" av meg som journalist etter 29 år som journalist i papirmedier. Jeg har gjennomført følgende kurs hos Webgruppen i Oslo: Nettredaktørskolen (fem dagskurs i løpet av fem uker) Grunnleggende Wordpress (dagskurs) Facebook til neste nivå (dagskurs) Avansert annonseadministrasjon i Facebook (dagskurs)

Hva gjør dette relevant for deg?

Enten man mener det er en vanskelig overgang for en papirjournalist å produsere stoff til digitale flater, eller det bare er nødvendig av hensyn til CVen å kunne vise til digital kompetanse, så må kompetansen skaffes. Jeg har prøvd å finne fram til kurs som er så relevante som mulig for en digital journalist, enten jeg i fremtiden vil være knyttet til en redaksjon, jobbe frilans eller publisere på egen plattform.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Jeg har i stor grad fått det utbyttet jeg var på jakt etter, selv om jeg har måttet justere litt på det kursutvalget jeg hadde foretatt før jeg søkte om STUP-stipend: Det viste seg at pensum i "Nettredaktørskolen" helt eller i stor grad overlappet innholdet i kursene "Google Analytics" og "Smart bruk av sosiale medier". Jeg valgte derfor å bytte ut disse kursene med to mer spesialiserte Facebook-kurs. I utgangspunktet hadde jeg foretrukket kurs som tok for seg redaksjonell publisering på Facebook, og andre sosiale medier, men slike kurs har jeg ikke klart å finne. Web-gruppens kurs "Facebook til neste nivå" og "Avansert annonseadministrasjon på Facebook" er i utgangspunktet rettet mot markedsføringsfolk, men jeg føler at kompetansen kursene gir blant annet i publisering av innhold på sosiale medier, og segregering av målgrupper i forbindelse med slik publisering, er svært relevant og overførbart for meg som journalist.

 

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

De relevante kursene er ikke nødvendigvis der du tror de er. Selv om du er på jakt etter journalistisk kompetanse, bør du også lete hos kurstilbydere som henvender seg til markedsførings- og annonsefolk. Spør hva som skjuler seg bak kurstitler som ofte er så kreative at de ikke avslører mye om hva kurset konkret inneholder.

Studiested: www.webgruppen.no