Logg inn

Videofortelling i den digitale tidsalder

Vicky Hammarstedt og undertegnede utenfor Graduate School of Journalism i Berkeley. De tilbyr mange og forskjellige workshops, på et høyt nivå.
Vicky Hammarstedt og undertegnede utenfor Graduate School of Journalism i Berkeley. De tilbyr mange og forskjellige workshops, på et høyt nivå.
  • Vicky Hammarstedt og undertegnede utenfor Graduate School of Journalism i Berkeley. De tilbyr mange og forskjellige workshops, på et høyt nivå.

Beskriv prosjektet ditt.

Levende bilder kombinert med foto er en del av dagens journalistiske virkelighet. Derfor gjelder det å følge med i den utviklingen. Vi må endre vår tilnærming til journalistikken som fagfelt, fra å levere artikler og bilder ment for trykte medier, til å tilpasse oss dagens virkelighet der gode historier fortelles på den plattformen menneskene befinner seg. For å holde tritt med det som våre oppdragsgivere etterspør, er vi nødt til å tilegne oss disse kunnskapene.

UC Berkeley Graduate School of Journalism ble blinket ut som en av de beste tilbyderne av et slikt kursopplegg, som i utgangspunktet var ment å vare i to uker. I år valgte imidlertid arrangøren å dele dette opp i flere mindre kurs, men hovedvekten ble workshopen «visual storytelling» som varte i én uke. I tillegg fikk jeg samtidig anledning til å delta på «Podcasting» – å fortelle historier med lyd.

Hva gjør dette relevant for deg?

Historiefortelling med lyd, bilder, tekst og video er svært relevant i dagens mediesamfunn. Det er også viktig å inneha disse ferdighetene. Som frilansere er vi nødt til å tenke fremover. Vårt frilansbyrå (Svart på Kvitt SA - www.svartpaakvitt.no) har i den senere tid tatt skrittet ut mot Facebooks Instant Articles. Vi bruker nå denne publiseringsplattformen aktivt, og ser her behovet for både tekst, bilder og video. Som kan kombineres og gi leserne en opplevelse der kombinasjonen av forskjellige elementer brukes aktivt for å skape gode historier.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Etter mange dager med workshops i San Francisco, føler man seg rimelig tom i hodet når man er ferdig med intensive dager fra tidlig morgen til langt ut på ettermiddagen. Men, du verden det var verdt det. Det er deres måte å formidle kunnskapene på, alt skjer i et høyt tempo, det var en stor fordel å ha kjennskap til Adobes verden før man ankom Berkeley. Vi benyttet programvarene Premiere Pro, Audio og Photoshop, samt at vi fikk en innføring i After Effects. Dette var et klart pluss. Det ble stilt krav til at programvaren var tilgjengelig på egne datamaskiner. Vi måtte gjøre en hjemmelekse med fildelingssystemer, på den måten kunne vi starte rett på opplæringen, uten unødvendige avbrudd.

Ambisjonsnivå og kunnskapsnivå hos deltakerne varierte. Tilnærmingen til det faglige var også lagt opp på en helt annen måte enn vi er vant til i Norge. Her får man et skreddersydd opplegg, blant annet har man tilgjengelig ferdige caser i innkjøringsperioden. Dette kommer godt til anvendelse når man skal lære seg bruken av programmene på en effektiv og god måte. Senere blir vi inndelt i grupper som får ferdig planlagte caser, intervjuobjektene er klare, det er vår oppgave å tenke og gjennomføre oppgavene, på en så god måte som mulig. Hver enkelt får tilgang på alle nødvendige filer. Deretter er det hver enkelt deltakers oppgave å lage et ferdig resultat med god hjelp og støtte fra profesjonelle instruktører.

Minusfaktorer finnes det få av, men de er likevel viktige å ha med i helhetsbildet. Institusjonen legger ut sine workshops ganske så tett oppunder starttidspunktene, dermed får utenlandske deltakere litt problemer i forhold til påmelding etc. Flybilletter og muligheter for overnatting blir dermed en utfordring, da Berkeley og San Francisco er uforholdsmessig kostbare steder for overnatting. Jeg sjekket både det ene og det andre alternativet, døgnprisen er svært høy på hoteller, og når airbnb også har fulgt den trenden, blir kostnadene uforholdsmessig høye. Og, ikke minst, med dagens dollarkurs ble det høye kostnader forbundet med gjennomføringen av workshopene. I perioden mellom de to workshopene, ble det derfor til at jeg valgte å bevege meg litt vekk fra San Francisco, dette for å lempe litt på de høye bokostnadene.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Det er viktig at man gjør et grundig forarbeid. Har man nødvendig utstyr, har man nødvendig bakgrunnskunnskaper osv. Det finnes i dag hundrevis av øvelser på eksempelvis Adobes egen plattform, man har uttømmelige ressurser også på youtube. Man bør beherske den grunnleggende bruken av programvaren. Ellers blir man fort hengende etter som dagene skrider frem. Ta høyde for kursutviklingen på lokal valuta. Med de prisene på kurs/overnatting etc. kan små bevegelser i eksempelvis dollarkursen føre til store økonomiske utslag.

Studiested: https://multimedia.journalism.berkeley.edu