Logg inn

Digital kommunikasjonsledelse

Studieliv på BI
Studieliv på BI
  • Studieliv på BI

Beskriv prosjektet ditt.

Digital kommunikasjonsledelse er et av programmene i BIs Executive Master of Management-grad. Det gir 30 studiepoeng, og du står fritt til å bare ta ett program eller hele graden - Executive Master of Management, som består av tre programmer.

Kurset går på deltid, er tilpasset full jobb og har fem samlinger på dagtid, en av dem i New York. Det avsluttes med en egenvalgt prosjektoppgave og hjemmeeksamen. Kurset tar for seg de endringene og utfordringene den digitale utviklingen skaper og hvilke følger dette får for de som jobber med kommunikasjon - enten det er i media, organisasjoner, bedrifter eller det offentlige. Kurset tar blant annet for seg emnene digital kommunikasjon og innovasjonsstrategier, digital kommunikasjon i organisasjoner (enterprise 2.0), kommunikasjonsplanlegging, e-demokrati og påvirkning og ledelse.

Man lærer om og diskuterer alt fra bruk av sosiale medier, den nye delingsøkonomien, kreative prosesser, kommunikasjonsteori, makt og påvirkning i lederrollen og etiske problemstillinger i den digitale medievirkeligheten. Spennet er stort, og kurset har er en interessant miks av teori og praksis - i og med at mye vekt legges på arbeidet med prosjektoppgave, og at det er mye bruk av gruppearbeid og diskusjoner av reelle case eller situasjoner fra egen bedrift.

Hva gjør dette relevant for deg?

Det er et svært relevant studium for meg fordi jeg ønsket påfyll og mer inngående kunnskap om den digitale utviklingen. Jeg har bakgrunn fra et papirmagasin, og selv om jeg også har publisert mye på nett, har jeg ønsket mer dybdekunnskap om digitale medievaner, mer innsikt om digitale dilemmaer og flere faglige diskusjoner om digital kommunikasjon generelt. Endringene skjer så raskt, og det er en fordel å kunne ha både mer bakgrunnskunnskap og dybdekunnskap for å kunne sette ting inn i perspektiv. Jeg mener dette kurset har gitt meg en enda mer relevant tyngde i dagens digitale medielandskap. Man velger emne for prosjektoppgave selv, så da har man mulighet til å velge noe man er spesielt interessert i eller å foreta en undersøkelse på vegne av bedriften man jobber i. Jeg valgte å skrive om språk og åpenhetsstrategier på norske mote- og livsstilsblogger i min prosjektoppgave, fordi dette opptar meg.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Spennet på studiet er vidt, og jeg liker kombinasjonen av teori - filosofi, sosiologi og klassiske kommunikasjonsteorier - og drøfting av ferske case fra dagens mediebilde og info om den siste digitale utviklingen. Foreleserne er kunnskapsrike og dyktige til å dra med gruppa i diskusjoner. Vi var en fin gjeng med mange dyktige folk fra et bredt spekter innenfor kommunikasjon. Det var nok flest kommunikasjonsmedarbeidere, men også flere fra media - både redaksjonelt og på markedssiden. Det store spennet gjorde at vi lærte mye av hverandre, samtidig var det også slik at man også hadde noen man hadde noe felles med. På minussiden var kanskje at jeg synes vi fikk litt liten innføring i metodearbeid, noe som er veldig viktig i arbeidet med både prosjektoppgave og hjemmeeksamen. Men gjør man en innsats her selv, og leser seg opp, gjerne utenfor pensum hvis man har behov for det, så bør det gå greit. Men jeg anbefaler kurset på det varmeste, og er veldig takknemlig for at jeg fikk støtte til å delta på det!

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Har du mulighet, bør du delta på metodeforelesningene som holdes utenfor selve kursprogrammet. Hvis man ikke har hatt metode som del av studier tidligere, anbefales det å lese seg opp på dette, selv om det ikke er noen metodebøker på pensum. Pensum er svært stort, så man må regne med å bruke mye tid på selvstudium. De er er ikke nødvendig å lese alt fra perm til perm, men se likevel over og få en viss oversikt over tematikken på det du ikke rekker å lese. Jeg hadde dessverre ikke mulighet til å være med på samlingen i New York, men det er ikke noe hinder for å gjennomføre kurset og klare både prosjektoppgave og eksamen med glans, selv om det selvfølgelig anbefales!

Studiested: https://www.bi.no