Logg inn

Nyhetsgrafikk

Tre dager hos Nyhetsgrafikk på Langkaia, Oslo.
Tre dager hos Nyhetsgrafikk på Langkaia, Oslo.
  • Tre dager hos Nyhetsgrafikk på Langkaia, Oslo.

Beskriv prosjektet ditt.

Som deskjournalist (redigerer og sideutformer) i en periode med nedbemanning og færre ressurser er det en sentral utfordring i min jobb at færre på papirdesken må gjøre flere typer arbeidsprosesser. Etter at vår grafikkavdeling nylig ble avviklet, har jeg fått nye oppgaver med enkle og mer avanserte grafiske framstillinger av tall, utviklingstrekk, kart osv.

Hva gjør dette relevant for deg?

I avisen sørget vi for en viss kompetanseoverføring før grafikkavdelingens ansatte gikk av med pensjon. Utfordringen vår er å effektivisere arbeidsmetoder, eksempelvis finne fram til mer standardiserte og forenklede grafer. I tillegg trengte jeg mer grunnleggende kunnskaper om programvaren Adobe Illustrator. Det siste arbeider jeg med å dekke gjennom studier på egenhånd. Den første utfordringen fant jeg ikke kurs for, og tok derfor kontakt med NTBs datterselskap Nyhetsgrafikk og fikk napp på et tre dagers kurs/hospitering.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Oppholdet i Nyhetsgrafikk var på en måte tredelt. Hver av de tre dagene besto av en teoridel ved tre ulike medarbeidere, jeg observerte det daglige arbeidet i grafikkredaksjonen og deltok i enkelte oppgaver, samt at jeg hadde med to grafikkprosjekter til Stavanger Aftenblad som jeg arbeidet med under veiledning. Teoridelen var knyttet til egenskaper ved den gode grafikk, valg av egnet framstillingsform for et gitt faktamateriale – eksempelvis diagramtyper, samt tilpasning av papirgrafikk til responsiv nettgrafikk.

Fordelen med en slik kort hospitering var én-til-én oppfølging i de ulike arbeidsoppgavene, samt muligheten til å observere hvordan medarbeiderne i Nyhetsgrafikk jobber journalistisk med grafiske framstillinger av nyhetsdøgnet i NTB. Ulempen i forhold til et tradisjonelt kurs er at det naturlig nok blir en usystematisk og litt tilfeldig innføring i faglige tema.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Hospitering kan anbefales. Å lære fra noen av de beste i faget har vist seg å være nyttig i jobben i Aftenbladet, selv om arbeidshverdagen de to stedene er veldig forskjellige. Men oppholdet skulle ideelt vært dobbelt så langt.

Studiested: nyhetsgrafikk.no