Logg inn

Digital kommunikasjonsledelse

Pensum. Start tidlig med lesingen!
Pensum. Start tidlig med lesingen!
  • Pensum. Start tidlig med lesingen!
  • Samlingene er her på BI i Nydalen i Oslo.
  • Forelesninger i New York.
  • Leser overalt
  • Gruppearbeid- veldig inspirerende!

Beskriv prosjektet ditt.

Executive Master of Management Digital kommunikasjonsledelse er et masterkurs på 30 studiepoeng som kombinerer blant annet kunnskap om digitale kommunikasjonsmodeller, mediemarkedet, markedsføring, intanett, journalistikk og sosiale medier med akademisk forskning innenfor kommunikasjon, kommunikasjonsmodeller og ledelse i organisasjoner, medier og i næringslivet. Studiet er modulbasert med samlinger som foregår på BI Nydalen i Oslo, samt i New York i USA. Masterkurset er et deltidsstudium og kan inngå i en full mastergrad. Det innbefatter grundig arbeid på kveld og helg for å kunne tilegne seg pensum, levere en masteroppgave på våren, og bestå eksamen.

Hva gjør dette relevant for deg?

I min lederrolle i en avisredaksjon er jeg borti mange fagområder, og deler av faget er praktisk anvendbart på nye områder. Digital kommunikasjonsledelse er like relevant for journalister som for kommunikatører, for dem som ønsker å få en større innsikt i måten å nå fram til ulike målgrupper på. Det var vel ikke mer enn en uke etter avlagt eksamen at jeg måtte åpne en av pensumbøkene på nytt. Studiet er veldig relevant for min arbeidshverdag. Jeg fikk for eksempel innspill gjennom både pensum og forelesninger hvordan redaksjonen kan jobbe med kommunikasjon internt og i sosiale medier for å treffe leserne våre bedre. Jeg kjenner forøvrig igjen eller bruker deler av det jeg har lært nesten hver dag.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Et masterprogram er teoretisk og akademisk forankret, på godt og vondt. Det innebærer at ikke all kunnskap er nyttig umiddelbart, men det gir grunnlag videre for å ta beslutninger eller planlegge prosesser på nye måter, som nettopp å kommunisere bedre digitalt på alle plattformer. Dette var relevant for meg som jobber i en liten avis, og dermed må ha kunnskap og jobbe tverrfaglig, samtidig som jeg leder andre. Kurset er også selvsagt nyttig for nettverksbygging. Samtidig får du ikke nødvendigvis ferdige lister over hvordan ting skal gjøres, siden hele poenget er å gi læring slik at en er i stand til å fatte beslutninger selv. På den annen side var det forelesninger som føles mer irrelevante og lite matnyttig, og det var stor variasjon i den faglige kvaliteten på bidragsytere under kurset. Jeg savnet også at skolen i forkant jobbet mot en bredere spekter av digitale næringsselskaper når vi først var i New York, som Google og Facebook etc, men dette er tilbakemeldinger som er gitt til studiestedet allerede. Selve NY-forelesningene kunne vært på et høyere nivå når studentene har mange års arbeidserfaring allerede, og de er vel i for stor grad rettet mot journalister selv om studentene har en bredere bakgrunn. Dette kurset er ikke en fra a til å praktisk guide for å løse en arbeidshverdag med digital kommunikasjon, men jeg opplever at det strekker seg mye bredere og at det sånn sett er på et høyere nivå.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Start tidlig, men vær selektiv på lesningen ut ifra hva som du er interessert i og hva som er relevant for deg. Det er et stort pensum, så det er ikke nødvendigvis så lett å kunne alle elementer, men det er lurt å kunne det godt nok til å orientere seg i pensum. Det anbefales også å velge problemstilling til masteroppgaven tidlig, og det er veldig riktig. Det er for øvrig lurt å gå på de ekstra metodekursene som BI arrangerer, ettersom metode ikke er en del av kurset. Det er også mest moro å bruke mye tid på masteroppgaven om du velger et tema du er interessert i eller kan få nytte av senere.