Logg inn

Endringsledelse i turbulent medietid

Tore Røsvoll (t.v.) har
Tore Røsvoll (t.v.) har "den vanskelige samtalen" med kursleder Marc Stencel. Jeg prøvde å si ham opp, men det var vanskeligere enn jeg trodde.
  • Tore Røsvoll (t.v.) har
  • Hva er mest viktig i lederskapet? Det er enkelt å sette opp listen, men vanskelig i det virkelige liv. Det handler om å være mer leder og mindre fikser.
  • Marc Stencel forklarer hvorfor man bare kan ordne opp i en katastrofe om gangen...
  • Henrik Lerche fra Danmarks Radio viser hvordan han skal finne tilbake til
  • Kurslederne: Fra venstre Buch Ward, Marty Kaiser, Jill Geisler og Marc Stencel.

Beskriv prosjektet ditt.

Ukeskurs ved Poynter Institute med tittelen "Breakthroug Leadership. Arrangert av Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. I tillegg mye forbredelser og hjemmearbeid i forkant av kurset. Blant annet ble vi bedt om å få åtte medarbeidere til å evaluere oss. En overordnet, to sidestilte ledere, fire underordnede samt ett såkalt "Wildcard". Dette ga oss nyttig informasjon om egen lederstil samt grunnlag for mange gode diskusjoner gjennom uken. Vi tok også en såkalt Myers-Briggs personlighetstest som ble mye brukt til å vurdere egen og andres adferd som leder og hvordan man kunne bruke kunnskap om egen personlighet i lederskapet. Uken handler veldig mye om å bli en bedre leder, mer synlig, mer effektiv, men samtidig ikke bruke seg selv opp. Hvordan man kan finne arbeidsglede i en hverdag som ofte handler om vanskelige samtale og innskrenkninger. Uken kulminerte med at alle skulle sette opp sin "great boss plan" for hva de hadde lyst til å gjennomføre når de kom tilbake til hverdagen igjen. Her var det alt fra å motivere sine medarbeidere bedre til den som hadde funnet ut at han måtte si opp jobben som leder for å finne tilbake til arbeidsgleden. Kursledere var Jill Geisler og Butch Ward som begge er godt kjent med skandinaviske forhold etter flere lignende kurs. I tillegg deltok to mentorer gjennom hele uken: sjefredaktør Marty Kaiser fra Milwaukee Journal Sentinel og Marc Stensel som har ledet NPR i flere år.

Hva gjør dette relevant for deg?

Som medieleder i en brytningstid burde langt flere få muligheten til å bruke en hel uke på seg selv og sin egen lederstil. Innsikten du få bare i løpet av én eneste uke, gir holdbarhet langt utover kurs jeg har deltatt på tidligere. Hvordan skal vi bli mer ledere og mindre fiksere og vaktmestere var kanskje det mest sentrale spørsmålet gjennom uken. Særlig viktig når man, som i mitt tilfelle, jobber som desksjef i en mellomstor norsk avis.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Svært grundige forberedelser av kursholderne, gode forelesninger, gode samtaler både i kursrommene og i sosiale sammenhenger. Og ikke minst et nytt og godt kontaktnett med norske og danske medieledere. Eneste minus er nok den lange reisetiden ned til Florida.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Jeg har ikke deltatt på et like godt lederkurs andre steder, så jeg vil sterkt anbefale akkurat Poynter. Søk tidlig og gjør all hjemmelekse med flid før kurset for best mulig utbytte.