Logg inn

Rapport fra dukkespillerutdanning i Los Angeles, USA

Beskriv prosjektet ditt.

Prosjektet var å delta på og bestå kurset "Puppeteering for television" som tilbys ved Puppet School i Los Angeles, USA. Dette med videre hensikt å utdype kunnskap om den utøvende dukkespillerkunsten, som fortsatt brukes i hyppig grad i tv-produksjon over hele verden, deriblant NRKSuper, hvor stipendiaten er fast ansatt. På sikt ønsker stipendiaten å kunne bruke kompetansehevingen fra kurset til å i fremtiden jobbe mer som dukkespiller. Regelmessig positiv dialog om dette med ledelsen i NRKSuper tyder på at dette vil la seg gjøre etter hvert.

Hva gjør dette relevant for deg?

Som ansatt i NRKSuper (tidligere Barn- og Ungdomsavdelingen) og med mye erfaring som både regissør, tekniker, programleder og skuespiller, er kandidaten allerede godt skolert innenfor produksjon av alle typer barneprogrammer for målgruppen 2-12 år. Produksjoner som innebefatter dukkekarakterer er fortsatt svært vanlig og populært, derfor er også etterspørselen etter dukkespillere høyst tilstede. Dette kurset var derfor attraktivt, i og med at kandidaten har særdeles stor interesse for faget.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Kurset var på totalt 6 dager, delt inn i tre dager nybegynnerkurs og tre dager videregående kurs. Dette er i utgangspunktet to kurs som må tas uavhengig av hverandre på forskjellige tidspunkt, men skolen slo dem sammen, i og med at dette var for deltakere som kom helt fra Norge. Kurset foregikk i Puppet Schools lokaler i Los Angeles, hvor de disponerte et verksted for produksjon av hånddukker, samt et klasserom for øvinger med kamera og monitor. Kursholder var Michael Earl, skuespiller og dukkespiller med 30 års erfaring, blant annet fra Jim Henson-produksjoner som "Sesamy Street". Som forberedelse var stipendiaten påkrevd å medbringe tre utvalgte sanger/musikkstykker for bruk under kurset, samt å øve inn en monolog som ble tilsendt per e-post. Nybegynnerkurset startet med enkle øvinger med kun håndleddet for å bli vant til selve fysikken rundt dukkespill, posisjonsøving foran kamera for å greie å "treffe" riktig i bilderuta, og etter hvert prøving av det samme med hånddukke på. Det ble lagt opp til ferdig koreograferte øvelser til ferdiginnspilt musikk som deltakerne fikk øve et begrenset antall ganger på under selve kurset, men som også ble gitt med som "hjemmelekse" å øve på. Disse øvelsene økte etter hvert merkbart i vanskelighetsgrad når det gjaldt lengde på koreografien, samt antall posisjoner og bevegelser som skulle pugges. Nybegynnerkurset ble avsluttet etter tre dager med en "eksamen" hvor man måtte gjennomføre to av de innøvde koreografiene feilfritt for å få lov til å fortesette med den videregående delen. Den videregående delen tok for seg enda noen mer avanserte øvinger av samme type som i nybegynnerkurset, men hadde også fokus på karakterbygging rundt de forskjellige dukkene. Dette innebar teknikker for å finne passende stemmer, kroppsspråk som passet og å kunne improvisere fram historier både alene og sammen med andre karakterer. Her ble også "forarbeidet" hentet inn, og stipendiaten fikk anledning til å i samarbeid med kursholder koreografere til både musikken som var medbragt og monologen som var innøvd. Kurset ble avsluttet med en kort seremoni samt utdeling av diplom. Kurset har i høyeste grad stått til alle forventninger, dette var noe som kom klart fram i løpet av de første minuttene første dag. Gjennom nevnte øvelser har stipendiaten økt både forståelsen og respekten for faget, og samtidig fått bekreftet at egen interesse og talent er til stede og på sin plass. Selvtilliten for å kunne jobbe med faget innenfor NRK har økt, og samtidig var kurset lagt opp med gode rom for spørsmål, egne innspill og diskusjoner som faktisk gikk utover den gitte kurstiden. Konklusjonen er at stipendiaten har fått mer utav kurset enn planlagt, og økt interessen og engasjementet for faget. Om noe skal kunne trekkes ned på, må det være at det var litt lite tid til egenutvikling av dukkekarakterer og stemmer.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Kurset anbefales for alle som ønsker å utvikle seg som dukkespillere for fjernsyn. På oppfordring om skolen kunne tenke seg å utføre kurs i Norge, var de positive, og dette er absolutt noe å ha i bakhodet for NRK, da felles kurs kunne arrangeres og kursholdere med nødvendig utstyr flys over fra USA.