Logg inn

Presidentvalg USA 2016

På valgrally i Virginia natten før valget.
På valgrally i Virginia natten før valget.
  • På valgrally i Virginia natten før valget.

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg deltok på Washingtonseminaret 2016 fra 2. til 8. november og fulgte innspurten av valgkampen samt presidentvalget. Det praktiske opplegget var organisert via Washingtonseminaret.no, med besøk, foredrag av både norske og amerikanske foredragsholdere, deltagelse i praktiske valgkampopplegg for det demokratiske partiet og grupper som støtter republikanerne, samt deltagelse på avslutnings-rallies både i Virginia og i Philadelphia. Selve valgkvelden og natten var vi på den amerikanske ambassaden og på den internasjonale presseklubben i Washington. Det hele ble avsluttet med en "dagen derpå"-seanse der det ble trukket noen linjer videre.

Da jeg søkte om støtte til prosjektet vektla jeg USA-valget som viktig både ut fra et generelt ståsted - og i forhold til tema som spesielt berører mitt blad, - arbeidsliv og klimaspørsmål. Interessen rundt dette valget var om mulig større enn noen gang tidligere. At det påvirker og har påvirket den norske politiske debatten både i for- og etterkant er helt sikkert og det vil den ganske sikkert også gjøre i månedene som kommer.

Jeg tok prosjektet først og fremst som et læringsprosjekt, og jeg var på forhånd spesielt opptatt av hvordan presidentvalget ville påvirke oss og den norske politiske debatten. Nå har ikke Trump tiltrådt ennå, men det er jo naturlig å tenke seg at det vil kunne bli reist nye spørsmål rundt både sikkerhet og samarbeid i Europa (og Norge) og ikke minst når det gjelder klimaforpliktelsene etter Paris-avtalen. Trump er jo en klimafornekter, eller fremstår iallefall som en.

Hva gjør dette relevant for deg?

Kurset har gitt meg langt bedre innsikt i amerikansk politikk og samfunnsliv. Det har gitt meg kunnskap og ikke minst mange nye kontakter. Som fagredaktør i et lite fagblad er det jo helst lokale og nære ting som angår Norge som gjelder, men det å se litt utenfor landegrensene noen ganger er nyttig. Mange skrev reportasjer og saker fra kurset, jeg var nok ikke blant de ivrigste der, men jeg tar med meg mye kunnskap som kan brukes senere i forbindelse med skriving av lederartikler, reportasjer, kronikker etc.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Kurset er svært godt lagt opp og ga svært god innsikt i amerikanske politiske forhold. Det er ikke uten grunn at Washingtonkurset er svært populært blant norske journalister, redaktører, politikere eller organisasjonsmennesker, på tross av at prisen er relativt høy. Underveis ble det klaget litt på at det kanskje var litt for mye vekt på republikanerne, men det så helt OK ut i etterkant. Infrastrukturen rundt kurset, overnatting etc. var helt topp.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Søk stipend både lokalt og hos STUP, for det er viktig å ha en økonomisk plan når du skal delta på et såpass kostbart kurs. Gjør gode forberedelser, les deg opp på litteratur, følg debattene på TV. Delta i debattene og disuksjonene underveis.

Studiested: Washingtonseminaret.no