Logg inn

Workshop i dokumentarfoto med Ron Haviv

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg reiste til Clarksdale i Mississippi for å delta på workshop i dokumentarfoto i regi av Barefoot Workshops. Kurset ble ledet av fotograf Ron Haviv som var med å grunnlegge fotokollektivet VII. Jeg valgte denne workshopen fordi jeg ønsker å utvikle meg som fotograf.

Hva gjør dette relevant for deg?

Jeg er ansatt i foto- og videoavdelingen i NTB noe som innebærer at jeg både må kunne lage videoreportasjer samt ta gode stillbilder når jeg er ute på oppdrag. Hverdagene på jobb er som regel travle så jeg ønsket tid og rom til å jobbe med foto, kunnskap som også er overførbar til videosiden av jobben min.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Kurset gikk over seks dager. Den første dagen ble satt av til introduksjon av kursopplegget, hver av de åtte fotografene som var med fortalte om sin bakgrunn. Vi begynte også å diskutere de individuelle prosjektene for uka. Tanken var at vi skulle jobbe med et prosjekt gjennom uka og få tilbakemeldinger underveis av Ron Haviv. Barefoot Workshops, som har holdt disse kursene i Clarksdale flere ganger tidligere, kom med noen forslag til mulige prosjekter vi kunne gjøre. Dessverre var det ikke nok til alle så jeg og noen andre måtte sette i gang med research. Jeg hadde noen ideer med til workshopen men de vistet seg vanskelig å gjennomføre på kort varsel. Når jeg reiser i jobbsammenheng gjør jeg alltid all research før jeg drar. Dessuten har jeg en helt klar plan for hva jeg skal gjøre og hvem jeg skal møte. Det var kjedelig å bruke verdifull tid på dette underveis i workshopen når man egentlig bare vil ut å fotografere. Underveis i prosjektet fikk vi kritikk fra Haviv på bildene. Det var også satt av en kveld til gruppekritikk hvor vi skulle diskutere fremgang osv. Fordi mange kom så sent i gang med sine prosjekter var det få som fikk deltatt. Tilbakemeldingene fra Ron Haviv var konstruktive og verdifulle. Det er en sjelden mulighet å få såpass grundige tilbakemeldinger på det man holder på med fra en som er så rutinert. Jeg benyttet med også av muligheten til å diskutere bilder med han utover den tilmålte tiden som var satt opp i kursprogrammet. I og med at jeg ikke hadde noe klart prosjekt tok jeg med meg kamera og satt meg i bilen. Jeg tilbrakte en dag med noen arbeidere på en bomullsfarm. Til slutt fant jeg en fin familie som jeg endte med å tilbringe to dager hos. De driver med utstopping av dyr. Det er lang tradisjon for dette i Mississippi ettersom ”alle” driver med jakt. Familiebedriften involverte tre generasjoner og eldstemann var veldig opptatt av at de yngste skulle bringe tradisjonen inn i fremtiden. Prosjektet var helt greit, men var ikke førstevalget for uka. Til slutt måtte jeg bare hoppe på noe for å få jobbet mens jeg var der. Den siste dagen hadde vi visning av alle prosjektene. Folk fra lokalmiljøet og de vi hadde fotografert ble invitert. Rundt 100 personer møtte opp og vi presenterte hvert vårt prosjekt og viste bildene. En fin avslutning på uka.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Avklar om du trenger egne reportasjeideer eller om de som arrangerer kan gjøre research for deg. Flere andre på kurset var også frustrert over at mye tid gikk meg til research. I mitt tilfelle brukte jeg litt for mye tid på å finne et prosjekt selv om workshopen totalt sett var en god investering.