Logg inn

Jakten på en digital kvalitetsavis

Beskriv prosjektet ditt.

Klassekampen vokser på papir, men utnytter i liten grad mulighetene i det digitale. Avisa er avhengig av resten av bransjens infrastruktur for trykk og distribusjon av papiravisa, og nå melder behovet seg for å utforske mulighetene for å lage en digital kvalitetsavis. Jeg har studert avishistorien så vel som digital natives for å komme nærmere hva en digital kvalitetsavis kan være.

Hva gjør dette relevant for deg?

Jeg er utviklingsredaktør i Klassekampen, og en del av min jobb er å se hvordan markedet og bransjen utvikler seg.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Kurset har vært veldig nyttig. Det faglige innholdet er relevant, og det har vært inspirerende å diskutere mediebransjens utfordringer med medstudenter fra helt andre bransjer. Pensum har gitt gode rammeverk for å utarbeide og forankre digital strategi, og å forstå både de teknologiske og menneskelige sidene ved denne typen arbeid.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Hoveddelen av kurset er å utrede et innovasjonsprosjekt. Her er det nokså frie rammer, alt fra en startup-idé til å utforske hvordan bedrifter kan bli flinkere til å drive innovasjon. Studiet kan inngå i en Executive master of management, men står også godt på egne bein.

Studiested: https://www.bi.no/studier-og-kurs/kurs/masterprogram/strategisk-forretningsutvikling-og-innovasjon/