Logg inn

START-kurs for frilanser med helsefaglig bakgrunn

Blyantene er godt kvesset etter endt START-kurs ved Institutt for journalistikk.
Blyantene er godt kvesset etter endt START-kurs ved Institutt for journalistikk.
  • Blyantene er godt kvesset etter endt START-kurs ved Institutt for journalistikk.
  • Institutt for journalistikk holder til på toppen av Litteraturhuset i Fredrikstad. Godt å lufte hodet på terrassen mellom forelesningene.

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg har gjennomført START-kurs, kull 46, ved Institutt for journalistikk. Det er et studium som gir 30 studiepoeng ved bestått eksamen. Undervisningsopplegg og eksamen er i samarbeid med Høgskulen i Volda. Målgruppen for START-kursene er redaksjonelle medarbeidere uten formell journalistutdanning. Kurset bestod av fire undervisningsmoduler fordelt over fire uker i perioden september 2016 - mars 2017, med eksamen i juni 2017. Mellom hver modul var det innleveringsoppgaver. For å kunne ta eksamen var det en forutsetning å møte til undervisning og bestå innleveringsoppgavene.

Hva gjør dette relevant for deg?

Jeg hadde arbeidet som frilanser for bransjeblader og magasiner innen farmasi i fire år før kurset startet. Med utdanning som farmasøyt med tilleggsutdanning innen økonomi og markedsføring var det av og til en utfordring å vite hvordan jeg skulle opptre i rollen som journalist.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Jeg opplever at det målet om å bli tryggere i journalistrollen er nådd. Jeg har deltatt på all undervisning, arbeidet godt med oppgavene, lest pensumlitteratur og praktisert kunnskapen fortløpende gjennom mitt arbeid som frilansjournalist. Jeg har hatt mange "aha-opplevelser" underveis. Jeg har blant annet fått en mye bedre oversikt over medielandskapet og utfordringene i bransjen. Jeg føler meg mye tryggere på hvordan jeg skal arbeide med kilder og hvilke muligheter offentlig innsyn kan gi. Jeg har også fått en dypere forståelse av Vær Varsom-plakaten og juridiske forhold. Også på skrivefeltet fikk jeg en større forståelse av hvordan artikler blir lest og oppfattet, og hvordan skriftspråket påvirker leseren. Det var også matnyttig å lære mer om hva som karakteriserer ulike sjangere.

Studiested: http://www.ij.no/start-kurs#0