Logg inn

Tysk i Berlin - mai 2017

Bundestag
Bundestag
  • Bundestag
  • Gruppearbeid
  • Schillerpark

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg har gjennomført et fire uker intensivt tyskkurs ved Goethe-instituttet i Berlin. Før kursstart måtte vi gjennom en muntlig og en skriftlig test, for å kartlegge nivå for undervisningen. Undervisningen besto av innføring i ulike temaer som vi samtalte rundt, alltid med fokus på grammatikk og setningsbygning. Gjennom temaene ble vi introdusert for et bredt spekter av nyttige ord og begreper. Daglig fikk vi hjemmelekser, som grammatikk- og skriveøvelser.

I tillegg har Goethe-instituttet et kulturprogram, der man hver uke kan delta på ulike byvandringer og foredrag, med fokus på ulike aspekter ved Berlins og Tysklands historie. For eksempel t-banens historie i Berlin, vandring langs muren, museumsbesøk, foredrag om Weimar og Weimarrepublikken, besøk til Regjeringsbygningen og teaterbesøk, for å nevne noe. Jeg deltok på flere av aktivitetene, og i tillegg til det rent kunnskapsmessige, ga det bra språklig og sosialt utbytte.

Hva gjør dette relevant for deg?

Tyskland og Berlin er med sin rike kultur og musikkhistoriske arv, i høyeste grad interessant for meg som kulturjournalist. Ved å styrke mine tyskkunnskaper, får jeg gjennom tyske medier og aviser, større tilgang på det som rører seg i kulturnasjonen Tyskland.

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Jeg kan absolutt anbefale Goethe-instituttet i Berlin, for nivået på undervisningen, kulturtilbudet og beliggenhet sentralt i byen. Læreren satte språket i perspektiv, og fikk hele klassen til å utfolde seg, med stadig større språkforståelse. Jeg synes også jeg har blitt godt kjent med Berlin. Ikke bare byens viktige historie, men dagligliv og dynamikk.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Benytt deg av Goethe-instituttets, og Berlins kulturtilbud. I byens konsert- og operahus er det høyt nivå, og du kan ofte få med deg store stjerner. Er du glad i det grønne, anbefaler jeg gå- eller sykkeltur, i byens mange parker. Mange av dem har også en interessant historie man kan sette seg inn i. En 3.5 timers båttur på Spree og Landwehrkanal er også en fin måte å bli kjent med byen og historien på.

Studiested: https://www.goethe.de/ins/de/de/kur/ort/ber.html?wt_sc=berlin