Logg inn

Digital kommunikasjonsledelse

Beskriv prosjektet ditt.

Jeg fikk innvilget et stipend til å ta et kurs innen Digital kommunikasjonsledelse på BI. Det er et masterprogram som tas som deltidkurs på Institutt for kommunikasjon og kultur, og gir 30 studiepoeng. Det går over fire obligatoriske samlinger på fire dager, i tillegg til en samling i New York med undervisning på New York University.

Digital kommunikasjonsledelse tar fatt i den digitale utviklingen, og ser på hvordan vi kommuniserer med hverandre både profesjonelt, privat og kommersielt. Programmet fokuserer på modeller og verktøy for å analysere og håndtere den nye mediesituasjonen, og går i dybden på kommunikasjonsstrukturer og nettverksteknologi.

Hva gjør dette relevant for deg?

Medier og mediehverdagen er i stadig endring, og som journalist føler jeg at det er viktig å holde seg oppdatert på hvordan vi kommuniserer og forholder oss til hverandre. Dette kurset er relevant i forhold til å ruste seg for både fjern og nær fremtid. Det er også relevant i forhold til styrking av merkevare på nett, hvordan Big Data fungerer og hvordan intern kommunikasjon innad i bedrifter virker. 

Hva syns du om prosjektet/kurset? Pluss og minus.

Jeg er veldig fornøyd med kurset. For de av oss som fortsatt jobber mest med trykte medier gir det en god innsikt i mulighetene/fellene som ligger på nett (det er langt mer enn man tror), og det gir også en pekepinn på mulighetene som kommer til å komme.

Selv om det heter Digital kommunikasjonsledelse, trenger du verken å være leder, eller å aspirere til å bli leder, for å få stor nytte av dette kurset. Når det er sagt skulle jeg gjerne sett at den delen av kurset som omhandler ledelse gikk noe mer i dybden.

Nyttige tips for andre som vurderer noe liknende?

Selv om Digital kommunikasjonsledelse er et deltidskurs, så krever det en del arbeid. I løpet av kurset skal man levere en prosjekt oppgave på 30 sider, og bestå en hjemmeeksamen. Det er mye pensum å gå igjennom, og for min del fungerte det bedre å strukturere pensumet (for så å bruke det som oppslagsverk) heller enn å pugge alt.  

Studiested: Http://www.bi.no